Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή δικηγόρων σε τετραήμερο σεμινάριο στη Θεσσαλονίκη

Το Πανεπιστήμιο Frederick στο πλαίσιο της Δράσης «Training for a European Area of Justice», η οποία υλοποιείται υπό το Πρόγραμμα Justice της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσκαλεί δικηγόρους από την Κύπρο να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή σε σεμινάριο με θέμα: «Τα δικαιώματα των προσφύγων, των μεταναστών και των αιτούντων άσυλο»,το οποίο διοργανώνεται από το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Frederick στις 18, 19, 20 και 21 Ιουνίου 2018 στη Θεσσαλονίκη.

Θα επιλεγούν 10 δικηγόροι κατά μέγιστο αριθμό, για τους οποίους θα καλυφθούν τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Δικαίωμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχουν και ασκούμενοι δικηγόροι.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν αίτηση συμμετοχής, στην οποία να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο επιθυμούν να συμμετέχουν στο σεμινάριο, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ενασχόλησή τους με το θέμα του σεμιναρίου, καθώς και σύντομο βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (υπόψιν Δρ. Βασιλικής Καραγκούνη, Λέκτορα του Τμήματος Νομικής) έως και την Τετάρτη 6 Ιουνίου 2018.

Πρόσκληση

Πρόγραμμα