ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΑΠΟ ΤΟ CHRISTOS LAZARI FOUNDATION

Ο Ανεξάρτητος Φορέας Κοινωνικής Στήριξης ανακοινώνει ότι το Christos Lazari Foundation θα δέχεται αιτήσεις για τη διεκδίκηση υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές πλήρους φοίτησης στο Ηνωμένο Βασίλειο, από πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας,  για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Η αξία της υποτροφίας ανέρχεται το μέγιστο στις £20,000 πληρωτέο κατευθείαν στο ακαδημαϊκό ίδρυμα.

Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για τα κριτήρια επιλογής μπορείτε να βρείτε τη σχετική προκήρυξη στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο https://www.socialsupport.gov.cy/announcements/  

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά μέχρι τις 20 Ιουνίου 2018.  Για την υποβολή της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν το έντυπο της αίτησης αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα με το ενδιαφέρον τους στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. από όπου θα παραλάβουν ηλεκτρονικά το έντυπο και αφού το συμπληρώσουν, θα πρέπει να το αποστείλουν μαζί με τα αποδεικτικά στοιχεία που χρειάζονται (να επισυναφτούν) στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή της αίτησης μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Ελένη Λαγού, Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, Πανεπιστήμιο Frederick, τηλ.: +357 22394394 (εσω. 43135), email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.