Καλοκαιρινές Θέσεις Εργασίας για Φοιτητές του Πανεπιστημίου Frederick/Summer Job Vacancies for Frederick University Students

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ FREDERICK ΑΠΟ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2018 

*English text follows

Το Γραφείο Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης ενημερώνει τους φοιτητές/τριες (προπτυχιακούς/μεταπτυχιακούς/διδακτορικούς) του Πανεπιστημίου Frederick ότι θα προκύψουν κενές θέσεις εργασίας, για μερική ή/και πλήρη απασχόληση στο Πανεπιστήμιο Frederick (Λευκωσία), για τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2018.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση εργοδότησης που βρίσκεται εδώ και να την αποστείλουν μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ή να την καταθέσουν στην κα Ελένη Λαγού, Γραφείο Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου (Δημοκρίτου 25, 1ος όροφος), το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 2 Ιουλίου 2018.

Δικαίωμα εργοδότησης έχουν όλοι οι φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι σε μαθήματα στο τρέχον ή στο αμέσως προηγούμενο ακαδημαϊκό εξάμηνο και που δεν έχουν αποφοιτήσει ή διαγραφεί ή βρίσκονται σε αναστολή φοίτησης, κατά την περίοδο υποβολής της αίτησης και κατά την περίοδο της εργοδότησης. 

Για περισσότερες πληροφορίες και τους όρους εργοδότησης μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Ελένη Λαγού, τηλ.: +357 22394394 (εσω. 43135), email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ANNOUNCEMENT FOR EMPLOYMENT APPLICATIONS SUBMISSIONS WITHIN FREDERICK UNIVERSITY BY STUDENTS FOR THE SUMMER SEMESTER 2018

The Careers and Connectivity Office informs Frederick University students (undergraduate/ postgraduate/doctoral) that there will be job vacancies, both full-time and part-time, at the Frederick University (Nicosia) for July, August and September 2018.

Students, who are interested, must fill in the employment application form and send it via email to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or deliver it to Mrs. Eleni Lagou, Careers and Connectivity Office of the University (25, Dimokritou, 1st floor) the latest by Monday, July 2, 2018.

Entitled to employment are all the students that are registered in courses for the current semester or the immediately preceding semester and those who have not graduated or were not deleted or are suspending their studies during the period of application submission and employment.

For further information, contact Mrs. Eleni Lagou, at +357 22394394 (extension 43135), email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.