Πρόγραμμα και Πληροφορίες Β’ Εξεταστικής Περιόδου Σεπτεμβρίου Εξ Αποστάσεως/ DL 2nd Examination 2017-18

Η επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2017-18, για τα εξ αποστάσεως προγράμματα,  θα πραγματοποιηθεί  το Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου και την Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου. Κατά τη διάρκεια της ημέρας θα διεξάγονται δύο εξεταστικές περίοδοι, μια πρωινή (10:00-13:00) και μια απογευματινή (14:00-17:00).

Οι εγγραφές για τα μαθήματα της Β' Εξεταστικής πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω του extranet (http://extranet.frederick.ac.cy/) και θα διαρκέσουν μέχρι και τις 24 Αυγούστου 2018. Οποιεσδήποτε διαφοροποιήσεις δεν είναι δυνατές μετά από αυτή την ημερομηνία.

Για όσους φοιτητές θα παρακαθίσουν τις εξετάσεις στην Ελλάδα, οι τελικές εξετάσεις της Β Εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2018, θα πραγματοποιηθούν στους ακόλουθους Νομούς:

Αττικής, Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Ξάνθης και Ηρακλείου

Για την επιλογή του Νομού θα σταλεί διευκρινιστικό μήνυμα στο φοιτητικό ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο.

Επιπρόσθετες πληροφορίες και οδηγίες για την επιλογή μαθημάτων πατήστε εδώ

Για απορίες και διευκρινήσεις παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με τους πιο κάτω Λειτουργούς:

Για Κύπρο:

  • Βάσω Τεμπριώτου, τηλ: + 357 22394440, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Για Ελλάδα:

  • Βασιλική Παμπάλου, τηλ: +30 2103311288, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The 2nd Examination period for the Academic Year 2017-2018, will take place on Saturday, September 14 and on Sunday, September 15.  Students can register online for Second Examination courses, through the extranet (http://extranet.frederick.ac.cy/) . The deadline for registering for the 2nd Examination is August 24, 2018. Changes after this date are not possible.

More information on the 2nd Examination and course selection process can be found here

For selection of the Examination Center or/and clarifications please contact the DLU at +357 22394440 or/and This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Διαδικασίες και Κανονισμοί εξετάσεων / Examination Rules and Regulations

 

Saturday 15/09/2018 Saturday 15/09/2018 Sunday 16/09/2018 Sunday 16/09/2018
10:00-13:00 14:00-17:00 10:00-13:00 14:00-17:00
DGMBA511-1 DGMBA516-1 DGMBA513-1 DGMBA515-1
DGMBA512-1 DGMBA518-1 DGMBA537-2 DGMBA517-1
DGMBA514-1 DGMBA524-1 DGMBA540-2 DLAMAT106-1
DGMBA542-1 DGMBA546-1 DGMBA547-1 DLITSM505-1
DGMBA544-1 DGMBA553-1 DGMBA552-1 DLMHM522-1
DGMBA545-1 DLABSM112-1 DGMBA554-1 DLMHM526-1
DGMBA548-1 DLABSO253-1 DLABSM152-1 DLSPE510-1
DLABCO152-1 DLACSC152-1 DLACSC105-1  
DLABSA102-1 DLADE104-1 DLADE201-1  
DLABSA151-1 DLAMAT151-1 DLAFIN253-1  
DLABSE253-1 DLEDA053-1 DLEDA051-1  
DLADE102-1 DLEDA202-1 DLITSM502-1  
DLEDA052-1 DLEDU604-1 DLITSM515-1  
DLEDU606-1 DLEDU616-1 DLMHM507-1  
DLEDU608-1 DLITSM506-1 DLMHM525-1  
DLITSM501-1 DLMHM523-1 DLSPE506-1  
DLITSM503-1 DLMHM527-1 DLSPE508-1  
DLITSM507-1 DLSPE503-1 DLSPE509-1  
DLITSM513-1 DLSPE505-1    
DLMHM521-1 DLSPE507-1    
DLMHM524-1      
DLMHM528-1      
DLSPE501-1      
DLSPE502-1      
DLSPE504-1      
       
       
       
  Courses for which alterations were made