ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΑΛΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ) -ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2018/CONTINUING STUDENTS COURSE REGISTRATION (UNDERGRADUATE) - FALL SEMESTER 2018

 
Αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες,
 
Με την ευκαιρία της έναρξης των μαθημάτων (2 Οκτωβρίου) για το Χειμερινό Εξάμηνο 2018, σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές σε μαθήματα θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα, 17 Σεπτεμβρίου, 2018.
 
Πιο κάτω θα βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα, καθώς επίσης και όλες τις διαδικασίες που είναι απαραίτητες να γίνουν με την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού εξαμήνου για να θεωρείστε εγγεγραμμένοι φοιτητές.
 
Αναλυτικό Πρόγραμμα Εγγραφών στα μαθήματα - (προπτυχιακοί φοιτητές)


Dear Students
 
We would like to inform you that course registration for Fall 2018 will start on Monday, September 17. Classes begin on Monday, 2 October 2018.
 
You can find below the course registration schedule, as well as all relevant procedures for your registration to the new semester.
 
Course Registration Instructions and Schedule – (Undergraduate Students)