Θέσεις Εργασίας για φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Frederick στη Λεμεσό / Job Vacancies for Frederick University students at Limassol Campus

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ FREDERICK ΑΠΟ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2018 

*English text follows

Το Γραφείο Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης ενημερώνει τους φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Frederick ότι θα προκύψουν κενές θέσεις εργασίας, για μερική απασχόληση στο Πανεπιστήμιο Frederick στη Λεμεσό, για το Χειμερινό Εξάμηνο 2018.

Οι ενδιαφερόμενοι/νες φοιτητές/τριες θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση εργοδότησης που βρίσκεται εδώ και να την αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ή να την παραδώσουν στην κα Μαρία Αναστασίου, Γραφείο Υποδοχής και Εξυπηρέτησης Φοιτητών, Πανεπιστήμιο Frederick (Λεμεσός), κατά τις ώρες από τις 8.00-16.00, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 5 Οκτωβρίου 2018.

Δικαίωμα εργοδότησης έχουν όλοι οι φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι σε μαθήματα στο τρέχον ή στο αμέσως προηγούμενο ακαδημαϊκό εξάμηνο και που δεν έχουν αποφοιτήσει ή διαγραφεί ή βρίσκονται σε αναστολή φοίτησης, κατά την περίοδο υποβολής της αίτησης και κατά την περίοδο της εργοδότησης. 

ANNOUNCEMENT FOR EMPLOYMENT APPLICATIONS SUBMISSIONS WITHIN FREDERICK UNIVERSITY BY STUDENTS FOR THE FALL SEMESTER 2018

The Career Office informs Frederick University students that there will be job vacancies on part-time basis, at Frederick University in Limassol, for the Fall Semester 2018.

Students, who are interested, must fill in the employment application form  and send it via email to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or deliver it to Mrs. Maria Anastasiou, Reception Office, Limassol Campus, during hours 8.00-16.00, the latest by Friday, October 5, 2018.

Entitled to employment are all the students that are registered in courses for the current semester or the immediately preceding semester and those who have not graduated or were not deleted or are suspending their studies during the period of application submission and employment.