Έναρξη λειτουργίας του Peer Tutoring Centre για το Χειμερινό Εξάμηνο 2018 - Λεμεσός / Peer Tutoring Centre is Open for Fall 2018 - Limassol

Το Πανεπιστήμιο Frederick, συνεχίζοντας την προσπάθειά του να ενισχύσει περαιτέρω τις υπηρεσίες στήριξης των φοιτητών του, συνεχίζει τη λειτουργία του PeerTutoring Centre «Φοιτητές για Φοιτητές». Το Peer Tutoring Centre θα λειτουργήσει για αυτό το εξάμηνο από την Τρίτη, 30 Οκτωβρίου στην Αίθουσα 109.
 
Το Peer Tutoring Centre είναι ένα Κέντρο, στο οποίο φοιτητές του Πανεπιστημίου θα μπορούν να αποταθούν όταν χρειάζονται επιπρόσθετη βοήθεια και στήριξη σε μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών τους.  Την ευθύνη για την επιπλέον φροντιστηριακή υποστήριξη έχουν προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές (peertutors) του Πανεπιστημίου, με άριστη ακαδημαϊκή επίδοση, οι οποίοι εργοδοτούνται από το Πανεπιστήμιο γι' αυτόν το σκοπό.
 
Τα μαθήματα τα οποία θα υποστηρίζονται από το Κέντρο κατά το τρέχον εξάμηνο (Fall ‘18) στη Λεμεσό είναι:

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 •     ΑΜΑΤ 110 (BUSINESSMATHEMATICS)
 •     AFMA 101 (MATHEMATICSI)
 •     AFIN 101 (BUSINESSFINANCE I)
 •     AMAT 112 (STATISTICS I)
 •     ABSE 102 (INTRODUCTION TO MACROECONOMICS)

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

 • AMAT100 (COLLEGE ALGEBRA)
 • AMAT 111 (CALCULUS AND ANALYTIC GEOMETRY I)
 • AMAT 122 (CALCULUS AND ANALYTIC GEOMETRY II)       
 • AMAT 181 (LINEAR ALGEBRA WITH MATLAB)
 • AMAT 300 (PROBABILITY AND STATISTICS)
 • APHY111 (MECHANICS, HEAT AND WAVES WITH LAB)
 • ACSC182 (PROGRAMMING PRINCIPLES I)


Το Κέντρο μπορεί να προσφέρει στήριξη είτε ατομικά είτε μέσω ομαδικών εργαστηρίων. Οι φοιτητές μπορούν να προσέλθουν στο Κέντρο ελεύθερα (walk-in), κατά τις ώρες λειτουργίας του, ή έπειτα από ραντεβού. Επιπλέον, λίγο πριν τη διεξαγωγή ενδιάμεσων διαγωνισμάτων και τελικών εξετάσεων θα προφέρονται ομαδικά εργαστήρια για καλύτερη προετοιμασία και επίλυση αποριών.
 
Στο τέλος της σελίδας θα βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα λειτουργίας του PeerTutoring Centre για το τρέχον εξάμηνο.
 
Υπενθυμίζεται ότι η επιπλέον βοήθεια η οποία παρέχεται από το PeerTutoring Centre, δεν αντικαθιστά, αλλά υποστηρίζει τη διδασκαλία των μαθημάτων από τους καθηγητές. Οι peer tutors δεν υποκαθιστούν τους καθηγητές, αλλά αντιθέτως συνδράμουν στο έργο τους.  
 
Αναλυτικό πρόγραμμα λειτουργίαςThe Peer Tutoring centre “Students for Students”, in Limassol, will resume its operation for this semester on Tuesday, October 30, in Room 109. The Peer Tutoring centre is among the many services provided by Frederick University with the goal of enhancing the academic performance and abilities of its students.
 
The Peer Tutoring centre is a place where students who need help, especially in introductory-level courses, can visit and receive tutoring services and academic assistance by other University students (Peer Tutors). Peer Tutors are students that are employed by the University and who have excelled in the course they tutor. Their goal is to assist students with the course content and to help them develop strong academic habits.
 
The courses that are going to be supported this semester (Fall 2018) by the Peer Tutoring Centre in Limassol are:
 
SCHOOL OF BUSINESS AND LAW   

 •     ΑΜΑΤ 110 (BUSINESS MATHEMATICS)
 •     AFMA 101 (MATHEMATICS I)
 •     AFIN 101 (BUSINESS FINANCE I)
 •     AMAT 112 (STATISTICS I)
 •     ABSE 102 (INTRODUCTION TO MACROECONOMICS)

 
SCHOOL OF ENGINEERING

 • AMAT100 (COLLEGE ALGEBRA)
 • AMAT 111 (CALCULUS AND ANALYTIC GEOMETRY I)
 • AMAT 122 (CALCULUS AND ANALYTIC GEOMETRY II)       
 • AMAT 181 (LINEAR ALGEBRA WITH MATLAB)
 • AMAT 300 (PROBABILITY AND STATISTICS)
 • APHY111 (MECHANICS, HEAT AND WAVES WITH LAB)
 • ACSC182 (PROGRAMMING PRINCIPLES I)

 
You can find the Peer Tutoring Centre in Room 109.
 
Types of Tutoring Services
 
    One-to-one: Tutees can visit the Centre any time during working hours (drop-in) or after an appointment.
    Group Review Sessions in the form of workshops, which are scheduled before midterms and exams.
 
You can find below the Peer Tutoring Centre’s Weekly Schedule.
 
Finally, we would like to stress the fact that tutoring services do not substitute lectures or the help that faculty members can provide to students, but offer another type of academic assistance in addition to the above.

Peer Tutoring Centre’s Weekly Schedule