Ηλεκτρονική εφαρμογή για παρακολούθηση θεραπευτικής πορείας εξαρτημένων ατόμων από το Εργαστήριο Κινητών Συσκευών του Πανεπιστημίου Frederick

Την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης του έργου «Αναβάθμιση και Επέκταση του Ηλεκτρονικού Αρχείου Παρακολούθησης της Θεραπευτικής Πορείας Εξαρτημένων Ατόμων» της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου. Στο πλαίσιο του έργου το Εργαστήριο Κινητών Συσκευών (MDL) του Τμήματος Πληροφορικής και Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Frederick ανέπτυξε μια νέα ηλεκτρονική εφαρμογή για την παρακολούθηση της θεραπευτικής πορείας Εξαρτημένων Ατόμων. Στη συνάντηση παρουσιάστηκε από το Εργαστήριο Κινητών Συσκευών η ηλεκτρονική αυτή εφαρμογή στους αρμόδιους φορείς που θα τη χρησιμοποιούν και υπάγονται στην Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου.

Συγκεκριμένα, η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής 2013-2020 και στοχεύοντας στην αποδοτικότερη διασύνδεση, καλύτερη οργάνωση και λειτουργική ολοκλήρωση των θεραπευτικών υπηρεσιών που παρέχονται στα άτομα που αποτείνονται στους διάφορους αρμόδιους φορείς που υπάγονται σ’ αυτή για θεραπεία λόγω χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών, ανέπτυξε, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Frederick, μια νέα ηλεκτρονική εφαρμογή για την παρακολούθηση της θεραπευτικής πορείας τους. Η ηλεκτρονική αυτή εφαρμογή χρησιμοποιεί τεχνολογίες αιχμής, προσφέροντας έτσι ευελιξία, ευχριστία και καλύτερη απόδοση στις λειτουργίες των διαφόρων εμπλεκόμενων υπηρεσιών.

Πέρα από την παρακολούθηση της θεραπευτικής πορείας (με πλήρη σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα), η τυποποίηση των διαδικασιών και των δεδομένων που η νέα εφαρμογή επιτρέπει, θα συμβάλει καθοριστικά στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης εικόνας για την πορεία της θεραπείας των ατόμων με πρόβλημα χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών στην Κύπρο. Επιπρόσθετα, θα διευκολύνει το έργο του ανθρώπινου δυναμικού που εργάζεται στις υπηρεσίες αυτές, επιτρέποντας εξοικονόμηση χρόνου και παραγωγή στατιστικών δεδομένων με συνέπεια και συνέχεια σε βάθος χρόνου για πραγματική κοστολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά και αποδοτικότερη παρακολούθηση του φαινομένου των ουσιών εξάρτησης στον τόπο μας.

Η συνεργασία αυτή είναι μια από τις πολλές συνεργασίες που έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια το Εργαστήριο Κινητών Συσκευών του Πανεπιστημίου Frederick με κυβερνητικούς και ιδιωτικούς οργανισμούς στην Κύπρο και το εξωτερικό, με σκοπό την ανάπτυξη διαδικτυακών συστημάτων και εφαρμογών για έξυπνες κινητές συσκευές προς όφελος των οργανισμών αυτών. 

 

1.JPG2.jpg3.JPG4.JPG5.JPG6.JPG