ΣΥΝΟΔΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ / STUDENT MEETING 2018

ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης για τη Σύνοδο των Φοιτητών για την εκλογή εφορευτικής επιτροπής που αναρτήθηκε τη Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018, ενημερώνονται όλοι οι φοιτητές ότι έχει οριστεί ως νέα ημέρα - ημερομηνία της Συνόδου η Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 16:00.

Η Σύνοδος θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα στη Λευκωσία και Λεμεσό ως ακολούθως:

- Λευκωσία: Αίθουσα 28.

- Λεμεσός: Αίθουσα 203.

Υποψηφιότητες μπορεί να γίνουν δεκτές τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την πιο πάνω ημερομηνία και ώρα που έχει καθοριστεί για την έναρξη της συνόδου. Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν όλοι οι εγγεγραμμένοι φοιτητές πλήρους φοίτησης.

Το έντυπο υποβολής υποψηφιότητας για εκλογή στην Εφορευτική Επιτροπή βρίσκεται εδώ και μπορεί να παραληφθεί επίσης από το Χώρος Υποδοχής και Εξυπηρέτησης Φοιτητών στη Λευκωσία και Λεμεσό.

Το έντυπο αφού συμπληρωθεί θα πρέπει να παραδοθεί στα πιο πάνω γραφεία (στη Λευκωσία ή στη Λεμεσό).

Σημειώνεται ότι όσοι υποψήφιοι δεν είναι παρόντες στη Σύνοδο, τότε η υποψηφιότητά τους απορρίπτεται.


 

ELECTION OF STUDENT REPRESENTATIVES TO THE UNIVERSITY GOVERNING BODIES: STUDENTS’ MEETING FOR THE ELECTION OF MEMBERS OF THE ELECTORAL COMMISSION

Following the announcement regarding the elections of the members of the Electoral Commission that was posted on November 12, 2018, all students are informed that a new date and time has been set for the Student Meeting. Specifically, the Student Meeting will be held on Thursday, November 22, 2018 at 16:00 (Nicosia, Room 28 - Limassol, Room 203).

The form to be completed by a candidate for election as member of the electoral commission can be found here. The form can also be obtained from the Student Information Desk (Reception Area) in Nicosia and Limassol. Eligible for candidacy are registered, full time students.

The duly completed form must be submitted by a candidate at the aforementioned offices at least 48 hours before the date and time set for the elections.

All candidate are expected to be present at the Student Meeting. In case a candidate is not present then their nomination is cancelled.