Τρίτο Πρόγραμμα Κατάρτισης Διαμεσολαβητών από το Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό Κέντρο Frederick

Το Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό Κέντρο Frederick, μετά την εξαιρετική επιτυχία και την ενθουσιώδη υποδοχή των δύο προηγούμενων προγραμμάτωνΚατάρτισης Διαμεσολαβητών,ανακοινώνει την πραγματοποίηση του τρίτου, επιχορηγημένου από την ΑνΑΔ, προγράμματος κατάρτισης με θέμα τη Βασική Εκπαίδευση Διαμεσολαβητών. Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή πλήρους εκπαίδευσης και η ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων του διαμεσολαβητή, όπως προβλέπονται από την Κυπριακή και διεθνή νομοθεσία και πρακτική.

Μετά το πέρας της εκπαίδευσης οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

  • Εγγραφούν στο μητρώο Διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης και να εργαστούν ως διαμεσολαβητές, εφόσον πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις του νόμου.
  • Διαχειρίζονται με αποτελεσματικότητα τις διαμεσολαβήσεις που θα τους ανατεθούν.
  • Χειρίζονται τις συγκρούσεις που προκαλούν οι έριδες και εντοπίζουν τα ακριβή αίτιά τους.
  • Διακρίνουν τη διαμεσολάβηση από τα λοιπά Μέσα Εξωδικαστικής Επίλυσης Διαφορών.
  • Ενημερώνουν για τις βασικές αρχές της διαμεσολάβησης και τα πλεονεκτήματά τους.
  • Γνωρίζουν τα βασικά στοιχεία των διαπραγματεύσεων και τα κυρίαρχα στυλ που εφαρμόζονται διεθνώς.
  • Ενθαρρύνουν τα εμπλεκόμενα μέρη και τους νομικούς τους παραστάτες να κάνουν χρήση της διαμεσολάβησης 

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Frederick στη Λευκωσία. Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Μειωμένο κόστος συμμετοχής για όσους εγγραφούν μέχρι τις 9 Ιανουαρίου 2019. 

Ημερομηνίες Διεξαγωγής του προγράμματος: 31 Ιανουαρίου και 1,2,7,8,9 Φεβρουαρίου 2019

  • Πέμπτη: 09:00–16:30 &
  • Παρασκευή, Σάββατο: 09:00–18:00

ερισσότερες πληροφορίες στο ενημερωτικό φυλλάδιο και στο 22394489 / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..