Υποτροφίες που προσφέρονται από τη Λετονία προς την Κυπριακή Δημοκρατία / Scholarships offered to the Republic of Cyprus by Latvia

English text follows

Η κυβέρνηση της Λετονίας προσφέρει υποτροφίες προς τους φοιτητές, το ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Οι αιτήσεις και οι σχετικές πληροφορίες παρατίθενται στην ιστοσελίδα http:www.viaa.gov.lv/scholarships

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 1η Απριλίου 2019.

Επίσης, προσφέρονται υποτροφίες για το καλοκαίρι του 2019 σε φοιτητές καθώς και σε ακαδημαϊκό προσωπικό. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην κυρία Marika Pira, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 1η Απριλίου 2019.

The Latvian Government offers scholarships to students, academic and research staff for the academic year 2019-2020.

Applications and related information are available at http: www.viaa.gov.lv/scholarships

The deadline for submitting your application is on the 1st of April 2019.

In addition, scholarships for the summer of 2019 are offered to students as well as to academic staff. For more information, please contact Mrs. Marika Pira via e-mail at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The deadline for submitting your application is on the 1st of April 2019.