Νέα επιχορηγημένα προγράμματα κατάρτισης από το Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό Κέντρο Frederick

Το Πανεπιστήμιο Frederick και το Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό Κέντρο Frederick ανακοινώνουν την έναρξη τριών νέων προγραμμάτων κατάρτισης, εγκεκριμένων και επιχορηγημένων από την ΑνΑΔ.

Περισσότερες πληροφορίες για το κάθε πρόγραμμα, μπορείτε να βρείτε στους πιο κάτω συνδέσμους.

Πρόγραμμα κατάρτισης για Εγκαταστάτες Ηλιακών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Shipping Derivatives and Risk Management

Πρόγραμμα κατάρτισης Ενεργειακών Ελεγκτών (Κατηγορία Α’ και Β’)