Ακόμα πέντε σημαντικές διακρίσεις για το Πανεπιστήμιο Frederick

Το Πανεπιστήμιο Frederick κατέκτησε 5 συνολικά βραβεία στα πρώτα Cyprus Education Leaders Awards που διοργάνωσαν η DIAS Media Group και Boussias Communications την Πέμπτη 6 Ιουνίου. Στόχος των βραβείων ήταν να αναδειχθούν και να επιβραβευθούν οι βέλτιστες πρακτικές από τον χώρο της Εκπαίδευσης.

Πιο συγκεκριμένα το Πανεπιστήμιο Frederick κατέκτησε τα πιο κάτω βραβεία:

  • Κατηγορία Δεσμός με την Κοινωνία: «ΑΒΑΡΙΣ – Σύστημα Υποστήριξης Επειγόντων Περιστατικών».
  • Κατηγορία Δεσμός με την Κοινωνία:«Mobile Devices Laboratory: #Techforgood»
  • Κατηγορία Καλλιέργεια Περιβαλλοντικής Συνείδησης: «Πράσινη Υπευθυνότητα: Εκπαιδεύομαι και Δρω για το Περιβάλλον».
  • Κατηγορία Καινοτομία στη Διδασκαλία: «Ακαδημία Ρομποτικής: Ανάπτυξη αναλυτικού προγράμματος και επιμόρφωση εκπαιδευτικών για ενσωμάτωση της ρομποτικής ως γνωστικό – μαθησιακό εργαλείο».
  • Κατηγορία Βέλτιστη Μαθησιακή Εμπειρία: «Ενεργοί Φοιτητές μέσω συν-διδακτικών δραστηριοτήτων».

ΑΒΑΡΙΣ – Σύστημα Υποστήριξης Επειγόντων Περιστατικών: Το εξειδικευμένο υπολογιστικό σύστημα που αναπτύχθηκε από το Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Υγείας του Πανεπιστημίου Frederick σε συνεργασία με την Υπηρεσία Ασθενοφόρων του Υπουργείου Υγείας, υποστηρίζει τις λειτουργίες της υπηρεσίας που αφορούν διαχείριση περιστατικών από την ώρα της επείγουσας κλήσης μέχρι τη μεταφορά του περιστατικού στο Νοσοκομείο.

MobileDevicesLaboratory: #Techforgood»: Το Mobile Devices Laboratory (MDL) έχει δημιουργηθεί από το Τμήμα Πληροφορικής και Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Frederick και ασχολείται με ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών και εφαρμογών που σχετίζονται με το Διαδίκτυο, τις έξυπνες (κινητές) συσκευές, τα κοινωνικά δίκτυα, με τεχνολογίες διεπαφής του ανθρώπου με το περιβάλλον και συσκευές φυσικής αλληλεπίδρασης. Τα τελευταία χρόνια το εργαστήριο έχει συνεργαστεί με διάφορους οργανισμούς και φορείς και έχει χρησιμοποιήσει την τεχνογνωσία του στις νέες τεχνολογίες για την ανάπτυξη εφαρμογών και συστημάτων για την ευαισθητοποίηση αλλά και την επίλυση κοινωνικών προβλημάτων. 

Πράσινη Υπευθυνότητα- Εκπαιδεύομαι και Δρω για το Περιβάλλον: Το έργο αυτό αποτελεί τη Στρατηγική του Πανεπιστημίου Frederick στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, η οποία αναπτύσσεται με τη μορφή δικτύου, συμβάλλοντας στην εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση φοιτητών, επαγγελματιών και πολιτών και υλοποιείται μέσα από καινοτόμα προγράμματα σπουδών, την έρευνα, την καινοτομία, τον εθελοντισμό, τις πολιτικές, τις υποδομές και συνεργασίες.

Ακαδημία Ρομποτικής: Η Ακαδημία Ρομποτικής του Πανεπιστημίου Frederick ανάπτυξε και εφαρμόζει καινοτόμα μέθοδο διδασκαλίας για ενσωμάτωση της εκπαιδευτικής ρομποτικής ως γνωστικό–μαθησιακό εργαλείο. Η μέθοδος διδασκαλίας υλοποιείται μέσα από το πρωτοποριακό αναλυτικό πρόγραμμα εκπαιδευτικής ρομποτικής που αναπτύχθηκε και υλοποιείται μέσα από τις δραστηριότητες της ΑΡ.

Ενεργοί Φοιτητές μέσω συν-διδακτικών δραστηριοτήτων: Τα τελευταία χρόνια το Πανεπιστήμιο Frederick έχει δώσει προτεραιότητα στην προώθηση συν-διδακτικών δραστηριοτήτων (co-curricular activities) που αναφέρονται σε  βιωματικές δραστηριότητες, προγράμματα και μαθησιακές εμπειρίες που πλαισιώνουν ή και συμπληρώνουν τη μάθηση που λαμβάνει χώρα στην τάξη.

Στα αποτελέσματα αποτυπώνεται η προσήλωση του Πανεπιστημίου στους βασικούς στρατηγικούς του πυλώνες: στην αριστεία και καινοτομία στη διδασκαλία και την έρευνα, στην προσφορά του στο κοινωνικό σύνολο, στην ανάπτυξη ισχυρών δεσμών με την κοινωνία και στον φοιτητοκεντρικό του χαρακτήρα.

Το Πανεπιστήμιο Frederick θέλει να ευχαριστήσει δημόσια όλη την πανεπιστημιακή του κοινότητα για τη συμβολή της στις σημαντικές αυτές διακρίσεις.