Παραχώρηση Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Σχολή Τεχνών, Επικοινωνίας και Πολιτισμικών Σπουδών

Το Πανεπιστήμιο Frederick αποφάσισε την προκήρυξη θέσεων, καθώς και την παραχώρηση υποτροφιών σε νεοεισερχόμενους φοιτητές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 στο ακόλουθο πρόγραμμα:

Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες της Επικοινωνίας: Μέσα Επικοινωνίας και Δημοσιογραφία στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Δύο κατευθύνσεις:  

  1. ΜΜΕ και Δημοσιογραφία σε Περίοδο Κρίσεων
  2. ΜΜΕ, Δημοσιογραφία και Εκπαίδευση

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Επιστήμες της Επικοινωνίας αποσκοπεί στο να εξοπλίσει τους αποφοίτους με σύγχρονη, εγκύκλια επιστημονική γνώση τόσο στην περιοχή της θεωρητικής όσο και στην περιοχή της εμπειρικής έρευνας σχετικά με την κοινωνία της πληροφορίας και ιδιαίτερα σχετικά με την αλληλεπίδραση των μέσων επικοινωνίας και εκπαίδευσης και το ρόλο των μέσων και της δημοσιογραφίας σε περιόδους κρίσεων.  Για τον λόγο αυτό, λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα ούτως ώστε να εφοδιαστούν οι απόφοιτοι με τις γνώσεις, τις ικανότητες και τις δεξιότητες που απαιτούνται για τη διεξαγωγή ερευνητικών δραστηριοτήτων και προγραμμάτων.

Διάρκεια Προγράμματος: 3 εξάμηνα,  Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Διδακτικών Μονάδων (ECTS). Τα μαθήματα διδάσκονται στην Ελληνική γλώσσα.

Σύμφωνα με τη δομή του προγράμματος οι φοιτητές στα δυο πρώτα εξάμηνα παρακολουθούν τα αντίστοιχα μαθήματα της κατεύθυνσης που επιλέγουν και στο τρίτο και τελευταίο εξάμηνο εκπονούν τη μεταπτυχιακή τους διατριβή υπό την επίβλεψη επιστημονικού συμβούλου καθηγητή.

Συνολικό κόστος Μεταπτυχιακού Προγράμματος στις Επιστήμες της Επικοινωνίας:

Tα δίδακτρα για την παρακολούθηση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στις Επιστήμες της Επικοινωνίας είναι €9000.

Υποτροφίες: 

Έχει εγκριθεί η παροχή των πιο κάτω υποτροφιών σε νεοεισερχόμενους φοιτητές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 στο Συμβατικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Επιστήμες της Επικοινωνίας: 

  1. Δύο (2) υποτροφίες διδάκτρων ύψους 50% (€4500), για τη διάρκεια του προγράμματος (μπορούν να τις διεκδικήσουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι)
  2. Παροχή υποτροφιών ύψους 25% (€6750), για το  Συμβατικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Επιστήμες της Επικοινωνίας στα μέλη σας.

Για τη παραχώρηση της υποτροφίας 25% θα πρέπει κατά την εισδοχή, μεταξύ των άλλων απαιτούμενων πιστοποιητικών, ο φοιτητής να υποβάλλει και τη σχετική βεβαίωση μέλους στον οργανισμό, στη συντεχνία ή στην παράταξη στην οποία ανήκει.  

Κριτήρια αξιολόγησης  για παραχώρηση υποτροφίας ύψους 50%

Οι υποψήφιοι θα κριθούν από ειδική ακαδημαϊκή επιτροπή του πανεπιστημίου βάσει։

  • της ακαδημαϊκής τους επίδοσης στο πρώτο πτυχίο (υψηλή βαθμολογία)
  • της επαγγελματικής τους πείρας
  • της οικονομικής τους κατάστασης

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων

Η τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για τις πιο πάνω υποτροφίες είναι η

23η Αυγούστου 2019.

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων: 06 Σεπτεμβρίου 2019.

Σημείωση

Οι υποτροφίες ισχύουν νοουμένου ότι οι υποψήφιοι πληρούν τα κριτήρια εισδοχής στο πρόγραμμα.

Πληροφορίες

Οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να συμβουλευτούν την ιστοσελίδα του πανεπιστημίου (www.frederick.ac.cy), και να απευθύνονται στα Γραφεία Εισδοχής:

Λευκωσία τηλ. 22394394, email: info@frederick.ac.cy

ή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

jou.cc@frederick.ac.cy  (Δρ Κωστάκης Κωνσταντίνου, Αναπληρωτής Καθηγητής)

jou.ts@frederick.ac.cy   (Δρ Σωτήρης Θεοχαρίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής)

 

Σημείωση 1:   Ισχύει άλλο, ειδικό, σχέδιο για απόφοιτους του Πανεπιστημίου Frederick.

Σημείωση 2: Τα σχέδια υποτροφιών του Πανεπιστημίου Frederick ΔΕΝ συντρέχουν μεταξύ τους. Στον φοιτητή θα παραχωρείται μόνο η μεγαλύτερη υποτροφία / μείωση που δικαιούται.

Σημείωση 3: Τα προγράμματα θα λειτουργήσουν νοουμένου ότι σε αυτά θα εγγράφεται ο ελάχιστος αριθμός νεοεισερχομένων φοιτητών, όπως αυτός θα καθοριστεί από το Διευθυντή Οικονομικών και Διοίκησης.

Σημείωση 4: Οι υποτροφίες ισχύουν νοουμένου ότι οι υποψήφιοι πληρούν τα κριτήρια εισδοχής του προγράμματος στο οποίο επιθυμούν να εγγραφούν.