Πρόγραμμα και Πληροφορίες για τη Β’ Εξεταστική/ 2nd Examination Timetable and Procedures 2018-19

Πιο κάτω μπορείτε να βρείτε το πρόγραμμα της Β Εξεταστικής 2019 / The Summer 2019 examination timetable can be found below:

Η Β' Εξεταστική περίοδος για το ακαδημαϊκό έτος 2018 - 2019 θα ξεκινήσει στις 6 και θα ολοκληρωθεί στις 13 Σεπτεμβρίου. Οι εγγραφές για τα μαθήματα της Β' Εξεταστικής πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω του extranet (http://extranet.frederick.ac.cy/) και θα διαρκέσουν μέχρι και τις 24 Αυγούστου 2019. Οποιεσδήποτε διαφοροποιήσεις δεν είναι δυνατές μετά από αυτή την ημερομηνία.
Για περισσότερες πληροφορίες και για τη διαδικασία επιλογής μαθημάτων μέσω της Extranet παρακαλώ πατήστε εδώ


The 2nd Examination period for the Academic Year 2018-2019 will take place between September 6 and September 13, 2019.
Students can register online for Second Examination courses, through the extranet (http://extranet.frederick.ac.cy/).  The deadline for registering for the 2nd Examination is August 24, 2019. Changes after this date are not possible.
For more information regarding the 2nd Examination and course selection process through the Extranet please see here

 

Διαδικασίες και Κανονισμοί εξετάσεων / Examination Rules and Regulations