Μνημόνιο Συνεργασίας Πανεπιστημίου Frederick και Υπουργείου Υγείας

Το Πανεπιστήμιο Frederick και το Υπουργείο Υγείας, υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας στο πλαίσιο της διεύρυνσης της συνεργασίας τους στον τομέα της Νοσηλευτικής. Το Μνημόνιο υπέγραψαν εκ μέρους του Πανεπιστημίου Frederick, η Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας Δρ. Μαρίτσα Γουρνή και εκ μέρους του Υπουργείου Υγείας, ο Διευθυντής Νοσηλευτικών Υπηρεσιών κ. Αντρέας Ξενοφώντος.   

Με το Μνημόνιο Συνεργασίας οι δύο φορείς θεσμοθετούν τη μεταξύ τους συνεργασία, αποσκοπώντας στον σχεδιασμό και την προσφορά νοσηλευτικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, στην αμοιβαία ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης και στην από κοινού διοργάνωση επιστημονικών και άλλων κοινού ενδιαφέροντος εκδηλώσεων.

Επιπρόσθετα, τα δύο μέρη θα συνεργαστούν στενά για τον σχεδιασμό και τη διεξαγωγή ερευνητικών δράσεων στον τομέα της Νοσηλευτικής Επιστήμης. Η συνεργασία αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη των Νοσηλευτών και κατ’ επέκταση στην ενίσχυση της θέσης της Νοσηλευτικής στην Κύπρο και διεθνώς.