ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ / AUSTRIAN GOVERNMENT SCHOLARSHIPS

H Αυστριακή Κυβέρνηση παραχωρεί υποτροφίες σε φοιτητές, αποφοίτους και επιστημονικό προσωπικό για το καλοκαίρι 2020 και για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Οι παρεχόμενες υποτροφίες είναι οι ακόλουθες:

  1. Franz Werfel Scholarship
  2. Richard Plaschka Scholarship
  3. Ernst Mach Scholarship

Επισημαίνεται ότι, για υποβολή αιτήσεων και περαιτέρω ενημέρωση, οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να αποταθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://grants.at/en/

Για οποιαδήποτε βοήθεια μπορείτε να αποταθείτε στο Γραφείο Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Frederick , email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

The Austrian Government is offering the following scholarships to students, graduates and research staff for Summer 2020 and for the academic year 2020 -2021:

  1. Franz Werfel Scholarship
  2. Richard Plaschka Scholarship
  3. Ernst Mach Scholarship

For information and for submitting applications please refer to the official website https://grants.at/en/

If you need any additional assistance you can also contact Frederick University’s Careers Office  , email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.