ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-21

«Έχω πίστη στους νέους». Αυτή ήταν μια από τις αγαπημένες φράσεις του Μιχάλη Φρειδερίκου. Πάντα πίστευε ότι τους νέους πρέπει να τους εμπιστεύεσαι, διαφορετικά δεν μπορούν ούτε να δημιουργήσουν, ούτε να επιτύχουν, ούτε να σταδιοδρομήσουν. Ο ίδιος πίστευε βαθιά στη δύναμη της εκπαίδευσης και κατά την 50ετή προσφορά του στην παιδεία του τόπου, βοήθησε πάρα πολλές οικογένειες με οικονομικές δυσκολίες να σπουδάσουν τα παιδιά τους και πρόσφερε ευκαιρίες σε χιλιάδες νέους να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.

Το Πανεπιστήμιο Frederick και το Frederick Institute of Technology, εις μνήμη του Ιδρυτή τους, κ. Μιχάλη Φρειδερίκου, προκηρύσσει επτά (7) πλήρεις υποτροφίες διδάκτρων με δυνατότητα ανανέωσής τους για όλη τη διάρκεια φοίτησης. Οι υποτροφίες θα παραχωρηθούν με βάση οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, καθώς και τις ακαδημαϊκές επιδόσεις των ενδιαφερομένων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να μελετήσουν προσεκτικά το κείμενο της παρούσας προκήρυξης και ειδικότερα στους όρους και προϋποθέσεις χορήγησης των υποτροφιών, και να βεβαιωθούν πως πληρούν τα κριτήρια πριν τη συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης.

Για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Εισδοχής φοιτητών στο email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ή στα τηλέφωνα 22394394 (Λευκωσία), 25730975 (Λεμεσός).

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 θα παραχωρηθούν οι ακόλουθες υποτροφίες:

Πανεπιστήμιο Frederick

Σημείωση: Για τις υποτροφίες αυτές απαιτείται η υποβολή βεβαίωσης στην οποία πιστοποιούνται τα πιο πάνω από τον Κοινοτάρχη της περιοχής ή της αντίστοιχης Ενορίας της Κυθρέας.

Frederick Institute of Technology (FIT)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Μετά το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021, η υποτροφία θα ανανεώνεται ανά εξάμηνο λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική επίδοση (Σ.Σ.Μ.Ο.Β.) του/της φοιτητή/φοιτήτριας κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό εξάμηνο και σύμφωνα με τον πιο κάτω πίνακα.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK

Βαθμολογία (Σ.Σ.Μ.Ο.Β.) CGPA

FREDERICK INSTITUTE OF TECHNOLOGY

Βαθμολογία (Σ.Σ.Μ.Ο.Β.) CGPA

 

Ποσοστό Υποτροφίας

08.00 – 10.00

3.00 – 4.00

100%

07.00 – 07.99

2.50 – 2.99

75%

06.00 – 06.99

2.00 – 2.49

50%

05.00 – 05.99

1.00 – 1.99

25%

0 – 4,99

0 – 0.99

0

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

1. Οι υποτροφίες παραχωρούνται νοουμένου ότι οι ενδιαφερόμενοι πληρούν τα κριτήρια εισδοχής του προγράμματος σπουδών της επιλογής τους.

2. Δικαίωμα αίτησης έχουν ενδιαφερόμενοι που προέρχονται από οικογένειες με κατά κεφαλή εισόδημα οικογένειας μέχρι €15.000. Στον υπολογισμό του κατά κεφαλή εισοδήματος λαμβάνονται υπόψη οι γονείς και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειας. (Ως εξαρτώμενα τέκνα υπολογίζονται τα τέκνα κάτω των 18 ετών, οι μαθητές, οι στρατιώτες και οι φοιτητές).

3. Για τις υποτροφίες που απευθύνονται σε νεοεισερχόμενους φοιτητές, δικαίωμα αίτησης έχουν:

4. Οι υποτροφίες δεν έχουν αναδρομική ισχύ, ούτε μπορούν να συνδυαστούν με άλλες υποτροφίες ή εκπτώσεις που προσφέρει το Πανεπιστήμιο Frederick ή το Frederick Institute of Technology.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

1. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν ειδικό έντυπο.

2. Οι συμπληρωμένες αιτήσεις μαζί με τα απαιτούμενα πιστοποιητικά/δικαιολογητικά  να υποβληθούν ηλεκτρονικά στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 05/10/2020.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Όλες οι πλήρεις αιτήσεις που θα υποβληθούν έγκαιρα και θα συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά, θα μοριοδοτηθούν με βάση οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, καθώς και τις ακαδημαϊκές επιδόσεις των ενδιαφερομένων.