Εγγραφή Συμμετεχόντων

Δικαίωμα Συμμετοχής στην Ημερίδα: 20 Ευρώ

Δικαίωμα Συμμετοχής στην Ημερίδα για μέλη Κυπριακής Στατιστικής Εταιρείας: 10 Ευρώ

Το δικαίωμα συμμετοχής, μπορεί να καταβληθεί στις 7 Ιουνίου 2019.

Η εγγραφή περιλαμβάνει παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμματος. Θα προσφερθεί επίσης ελαφρύ γεύμα και καφέδες.