Πρόγραμμα

Για τo Πρόγραμμα της 2ης Παγκύπριας Ημερίδας Στατιστικής πατήστε εδώ

Για τις Περιλήψεις των ομιλιών της 2ης Παγκύπριας Ημερίδας Στατιστικής πατήστε εδώ