Πρόσκληση Υποβολής Εργασιών

Η Οργανωτική Επιτροπή της 2ης Παγκύπριας Ημερίδας Στατιστικής επιδιώκει την υποβολή επιστημονικών εργασιών υψηλού επιπέδου οι οποίες να προάγουν τη θεωρία και τις εφαρμογές της Στατιστικής Επιστήμης.

Ενδεικτικά οι θεματικές ενότητες της Ημερίδας-χωρίς να περιορίζονται σε αυτές-είναι οι ακόλουθες:

Θεματικές ενότητες της Ημερίδας

 • Αναλυτική των Επιχειρήσεων
 • Ανάλυση Δεδομένων
 • Μηχανική Μάθηση-Νευρωνικά Δίκτυα
 • Στατιστική και Διαδίκτυο
 • Αναλογισµός – Ασφαλιστικά Μαθηματικά
 • Αξιοπιστία
 • Βιοστατιστική – Βιοµετρία -Βιοπληροφορική– Ιατρική Στατιστική
 • Διοικητική Κινδύνου
 • Εκπαιδευτική Στατιστική
 • Επιχειρησιακή Έρευνα
 • Θεωρία Αποφάσεων
 • Θεωρία Πιθανοτήτων
 • Κοινωνική Στατιστική
 • Μαθηματική Στατιστική
 • Μπεϋζιανή Στατιστική
 • Οικονομετρία – Οικονομική Στατιστική
 • Περιβαλλοντική Στατιστική
 • Πρόβλεψη – Χρονοσειρές
 • Στατιστική δημοσκοπήσεων – Δειγματοληψία
 • Στατιστική και Δεοντολογία – Διαφάνεια
 • Στοχαστικές Διαδικασίες