Σημαντικές Ημερομηνίες

Έναρξη Εγγραφών: 18/02/2019

Έναρξη Υποβολής Εργασιών: 18/02/2019

Λήξη Υποβολής Δήλωσης Συμμετοχής: 19/05/2019

Λήξη Υποβολής Εργασιών: 19/05/2019

Ανακοίνωση Τελικού Προγράμματος: 24/05/2019