Το Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό Κέντρο Frederick αξιοποιεί πάντοτε προσοντούχους εκπαιδευτές. Κάποιοι από αυτούς είναι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές ενηλίκων από την ΑνΑΔ ενώ άλλοι έχουν εξαιρεθεί από την υποχρέωση πιστοποίησης της ΑνΑΔ. Οι εκπαιδευτές αυτοί προέρχονται τόσο από το ακαδημαϊκό προσωπικό του Πανεπιστημίου Frederick όσο και από το ακαδημαϊκό προσωπικό άλλων Πανεπιστημίων αλλά και επαγγελματίες που προέρχονται από τη βιομηχανία. Όλοι οι εκπαιδευτές είναι έμπειροι, έχοντας σχεδιάσει και υλοποιήσει πληθώρα εκπαιδευτικών προγραμμάτων, κατέχουν στον μέγιστο βαθμό τα θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα που σχετίζονται με τα εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιούν, ενώ πλείστοι από αυτούς έχουν εμπειρία συντονισμού και συμμετοχής Ευρωπαϊκών και άλλων χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας.


Σταύρος Πάρλαλης

Ο Δρ. Σταύρος Κ. Πάρλαλης απέκτησε Μεταπτυχιακό Πτυχίο στις Σπουδές Πολιτικής (2003) και Διδακτορικό Πτυχίο στην Κοινωνική Εργασία (2008) από το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου. Απέκτησε το πρώτο του Πτυχίο στην Κοινωνική Εργασία (ΑΤΕΙ Κρήτης) το 2002. Από το 2009 είναι Λέκτορας στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας στο Frederick University, στην Κύπρο. Στα καθήκοντα του περιλαμβάνεται η διδασκαλία τόσο στο προπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας όσο και στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Κοινωνική Εργασία και Κοινωνική Διοίκηση». Στο παρελθόν είχε εργαστεί για πέντε χρόνια ως κοινωνικός λειτουργός στην εταιρία Enable Scotland, στο Εδιμβούργο (2003-2008).

Έχει εκδώσει μια μονογραφία με τίτλο «Απο-ιδρυματοποίηση ατόμων με Νοητική Υστέρηση στην Κυπριακή Δημοκρατία» (Power Publishing, 2012), ενώ επιπλέον έχει επιμεληθεί την έκδοση ενός βιβλίου («Οι Πρακτικές Εφαρμογές της Κοινωνικής Εργασίας στην Ελλάδα και στη Κύπρο», Εκδόσεις Πεδίο, 2011) καθώς και τα πρακτικά ημερίδας («Νεανική Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Τοπική Αυτοδιοίκηση», Εκδόσεις ΜΚΟ Ανέλιξη, 2011). Έχει δημοσιεύσεις σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά καθώς και έχει συγγράψει κεφάλαια για συλλογικούς τόμους. Έχει δώσει πολλές ομιλίες σε συνέδρια και επιστημονικές συναντήσεις. Τα κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα του περιλαμβάνουν την μελέτη των οργανωτικών αλλαγών, την οργανωτική ανάπτυξη, την κοινοτική ανάπτυξη, την απο-ιδρυματοποίηση, καθώς και θέματα που αφορούν τα άτομα με αναπηρίες.


Πάρις Φωκαΐδης

Ο Δρ. Πάρις Φωκαΐδης, Μηχανολόγος Μηχανικός, είναι Λέκτορας στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Frederick από το 2012. Ο Δρ. Φωκαΐδηςς είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το Πανεπιστήμιο της Καρλσρούης της Γερμανίας στον τομέα των τεχνικών καύσης και έχει λάβει το πτυχίο του από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Τα επιστημονικά και διδακτικά ενδιαφέροντα του Δρ. Φωκαΐδης επικεντρώνονται στον τομέα της ενέργειας και ιδιαίτερα στις ενεργειακές πτυχές της φυσικής των κτιρίων καθώς και στο σχεδιασμό και την ανάλυση αειφόρων ενεργειακών συστημάτων. Ο Δρ. Φωκαΐδης συντονίζει επίσης τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα των Αειφόρων Ενεργειακών Συστημάτων στο Πανεπιστήμιο Frederick, καθώς και το ομώνυμο κοινό πρόγραμμα με το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (εξ αποστάσεως). Η διδακτική δραστηριότητα του Δρ. Φωκαΐδης επικεντρώνεται στην θερμορευστομηχανική, με ιδιαίτερη έμφαση στη ρευστομηχανική, στην μετάδοση θερμότητας, την ενεργειακή ανάλυση του κτηριακού περιβάλλοντος και τις τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Ο Δρ Φωκαΐδης συμμετέχει επίσης ενεργά σε ερευνητικά προγράμματα. Από το 2002 είχε συμμετοχή είτε ως κύριος ερευνητής είτε ως συντονιστής σε εθνικά και ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα προγράμματα στους τομείς των καινοτόμων ενεργειακών συστημάτων και της ενεργειακής ανάλυσης κτιρίων και δομικών στοιχείων. Είναι ιδρυτής και ακαδημαϊκός συντονιστής της Ομάδας Έρευνας για την Αειφόρο Ενέργεια στο Πανεπιστήμιο Frederick (www.serg-web.com) και ιδρυτικό μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Έρευνας για τη Βιομάζα (EUBREN). O Δρ. Φωκαΐδης συνυπέγραψε περισσότερες από 50 εργασίες και κεφάλαια βιβλίων που δημοσιεύθηκαν σε αξιόλογα επιστημονικά περιοδικά.


Άγις Παπαδόπουλος

Ο Άγις Παπαδόπουλος είναι Καθηγητής Ενεργειακών Συστημάτων στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) από το 1998. Κατέχει Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού από το ΑΠΘ, Masters of Science στην εξοικονόμηση Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος από το Cranfield University και Διδακτορικό από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του ΑΠΘ.

Δραστηριοποιείται σε ερευνητικά προγράμματα στα πεδία της Εξοικονόμησης και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, του Ενεργειακού Σχεδιασμού, της Ενεργειακής Πολιτικής και των Οικονομικών της Ενέργειας καθώς και του Ενεργειακού και Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Κτιρίων.

Έχει δημοσιεύσει, μόνος ή με συναδέλφους, περισσότερες από 95 εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά και 240 εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων, καθώς και τεχνικά εγχειρίδια και βιβλία. Διετέλεσε μέλος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), του Δ.Σ. του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης καθώς και εθνικός εμπειρογνώμονας για θέματα Ενέργειας, Έρευνας και Καινοτομίας και Περιφερειακού Δυναμικού.


Ζήσης Σαμαράς

Ο Δρ Ζήσης Σαμαράς είναι Καθηγητής και Διευθυντής του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής (Laboratory of Applied Thermodynamics, LAT) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η ερευνητική του εργασία επικεντρώνεται σε δοκιμές και προσομοίωση εκπομπών κινητήρων και οχημάτων και στο αντικείμενο αυτό έχει υλοποιήσει έναν μεγάλο αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων. Ο Δρ. Σαμαράς ήταν αντιπρόεδρος της επιτροπής διαχείρισης της δράσης COST 319 για τον Προσδιορισμό Εκπομπών Ρύπων από Εξατμίσεις και για πολλά χρόνια συνδιευθύνων για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος της Θεματικής Ομάδας “Mobile Sources” του UN-ECE Task Force on Emission Inventories. Ήταν παράλληλος συντονιστής ή συνδιεύθυνε έναν αριθμό Ευρωπαϊκών προγραμμάτων συμπεριλαμβανομένων των “Particulates, Characterisation of Exhaust Particulate Emissions from Road Vehicles”, “Artemis, Assessment and Reliability of Transport Emission Models and Inventory Systems”, “Inspection & Maintenance of in-use Vehicles”, “ICT-Emissions, Development of a methodology and tool to evaluate the impact of ICT measures on road transport emissions”, “Evaluation of the impact of OBD systems and appraisal of options for OBD threshold limit values for Euro 6 and VI” και πρόσφατα συντονιστής σε H2020 project “DownToTen, Measuring automotive exhaust particles down to at least 10 nanometres”. Είναι εκλεγμένο Ακαδημαϊκό Μέλος και Αντιπρόεδρος του European Road Transport Research Advisory Council (ERTRAC) on “Energy, Environment and Resources”. Έχει παράσχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε έναν αριθμό οργανισμών και πελατών του ιδιωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος, της World Bank, του Ελληνικού Υπουργείου Περιβάλλοντος, ACEA, Concawe, Toyota Motor Europe.

Έχει συμμετάσχει στις οργανωτικές και επιστημονικές επιτροπές διαφόρων διεθνών διασκέψεων όπως: «Transport and Air Pollution» (από το 1992) και η Transport Research Arena (από το 2012). Διετέλεσε, επίσης, κριτής σε πολυάριθμα επιστημονικά περιοδικά (Atmospheric Environment, Fuel, Engine Research κ.α.) και Διεθνή Συνέδρια (όπως το «SAE International Congress»). Είναι συγγραφέας περισσότερων από 250 επιστημονικών δημοσιεύσεων, μεταξύ των οποίων περισσότερα από 140 σε επιστημονικά περιοδικά και επτά κεφάλαια βιβλίων, τα οποία έλαβαν σύμφωνα με τον Scopus περισσότερες από 2300 αναφορές σε άρθρα, κριτικές και τεχνικές σημειώσεις. Ο h index του συγγραφέα είναι 28 (εξαιρουμένων των αυτοπαραπομπών). Ο Δρ Σαμαράς έχει τέσσερα διεθνή διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε θέματα σχετικά με την μετεπεξεργασία καυσαερίων και τα βιοκαύσιμα. Είναι συνιδρυτής δύο spin-off εταιρειών, της Exothermia SA (δραστηριοποιείται στον τομέα της μετεπεξεργασίας καυσαερίων) και της Emisia SA (στον τομέα των απογραφών και προβλέψεων εκπομπών οδικών μεταφορών). Έχει επίσης διατελέσει μέλος διοικητικού και επιστημονικού συμβουλίου σε αρκετές «technology start-ups».


Θανάσης Μανωλούδης

"Ο κος Θανάσης Μανωλούδης είναι Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ. με μεταπτυχιακές σπουδές στον Ενεργειακό Σχεδιασμό Κτηρίων και τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στο Cardiff University of Wales. Διαθέτει πολυετή εμπειρία στη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων στον κτιριακό και βιομηχανικό τομέα, στο σχεδιασμό κτηρίων και εγκαταστάσεων φιλικών προς το περιβάλλον, στην εξοικονόμηση ενέργειας καθώς και στην ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένων Συστημάτων Διαχείρισης Ενέργειας (ISO 50000) και Περιβάλλοντος (ISO 14000).

Έχει συμμετάσχει και έχει συντονίσει με επιτυχία εθνικά και ευρωπαϊκά ενεργειακά και περιβαλλοντικά έργα στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Intelligent Energy Europe, Life- Environment, Erasmus +, Leonardo da Vinci, Interreg, Civil Protection και EuropeAid. Είναι Πιστοποιημένος Ενεργειακός Επιθεωρητής Κτηρίων, Συστημάτων Θέρμανσης και Συστημάτων Κλιματισμού, έχοντας πιστοποιήσει πάνω από 450 κτίρια και εγκαταστάσεις τόσο του Ιδιωτικού όσο και του Δημόσιου Τομέα".


Στέλιος Ορφανός

Ο Στέλιος Ορφανός είναι Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής Διοίκησης και Ηγεσίας στο τμήμα Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Frederick ενώ εργάστηκε και ως εκπαιδευτικός δημοτικής εκπαίδευσης για πέντε χρόνια. Είναι απόφοιτος του τμήματος επιστημών αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου (πτυχίο δασκάλου), του Πανεπιστημίου Harvard (MA στην Εκπαιδευτική Διοίκηση) και του Πανεπιστημίου Stanford (ΜΑ στα Οικονομικά και Ph.D στην Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ανάλυση Πολιτικής). Συντονίζει το εξ’αποστάσεως μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Διοίκηση Σχολικών Μονάδων στο Πανεπιστήμιο Frederick. Έχει δημοσιεύσει ερευνητικές εργασίες σε σημαντικά επιστημονικά περιοδικά του χώρου και έχει παρουσιάσει τα ευρήματα ερευνών του σε τοπικά και διεθνή συνέδρια. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι η αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διοίκησης και ηγεσίας, η επαγγελματική ανάπτυξη στελεχών εκπαιδευτικής διοίκησης και η αξιολόγηση και αποτελεσματικότητα στην σχολική μονάδα.


 Χρίστος Θεμιστός

Ο Δρ Χρίστος Θεμιστός είναι Αναπληρωτής Καθηγητής και Αντιπρόεδρος στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Frederick. Εντάχθηκε στο προσωπικό της σχολής Μηχανικής και Εφαρμοσμένων Επιστημών το 2000 ως Λέκτορας ενώ προηγουμένως είχε εργαστεί ως επιστημονικός συνεργάτης με το Τμήμα Φωτονικής του Πανεπιστημίου City London του Ηνωμένου Βασιλείου (ΗΒ) σε έργα χρηματοδοτούμενα από την BICC (ΗΒ), Corning Cables (ΗΠΑ) και Bookham Technology (HB). Έχει αποκτήσει τα πτυχία BEng (Hons) και PhD in Electrical Engineering από το Πανεπιστήμιο City University London του Ηνωμένου Βασιλείου το 1992 και 1998 αντίστοιχα. Έχει δημοσιεύσει ως συγγραφέας ή συν- συγγραφέας περισσότερα από 30 άρθρα σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, έχουν παρουσιαστεί πάνω από 40 άρθρα στα οποία συμμετέχει σε διεθνή συνέδρια, και έχουν γίνει συνολικά πάνω από 500 αναφορές στα πιο πάνω άρθρα. Είναι μέλος του Επιστημονικού και Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου και Ανώτερος Επιστημονικός Συνεργάτης με το Πανεπιστήμιο City University London (ΗΒ). Έχει συμμετάσχει είτε ως συντονιστής είτε ως συνεργάτης, σε 4 ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από το Ίδρυμα Προώθηση Έρευνας (ΙΠΕ) της Κύπρου. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη μοντελοποίηση φωτονικών συσκευών και συστημάτων με αριθμητικές μεθόδους και κυρίως την μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων, με εφαρμογές σε οπτικούς κυματοδηγούς και ολοκληρωμένες συσκευές, σε οπτικές ίνες διαφόρων υλικών και διατάξεων, στο οπτικό φάσμα αλλά και στην περιοχή των THz


 Χαράλαμπος Χάσος

Ο Δρ. Χαράλαμπος Χάσος κατέχει την θέση Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Frederick, με ειδικότητα στις Μηχανές Εσωτερικής Κάυσης (ΜΕΚ). Ο Δρ. Χαράλαμπος Χάσος είναι απόφοιτος Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και κάτοχος Διδακτορικού τίτλου (PhD) του Imperial College of Science Technology and Medicine του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Η ερευνητική του δραστηριότητα επικεντρώνεται στην ανάπτυξη μαθηματικών μοντέλων για την προσομοίωση διφασικών ροών και στην εφαρμογή της μεθοδολογίας της υπολογιστικής ρευστομηχανικής στις ΜΕΚ. Ο Δρ. Χάσος διδάσκει τα προπτυχιακά μαθήματα Μηχανών Εσωτερικής Καύσης, Σχεδιασμού Μηχανών Εσωτερικής Καύσης, Ανάλυσης Τεχνολογιών Παραγωγής Ενέργειας, Υπολογιστική Ρευστοδυναμική μεθοδολογία και Εφαρμογές και τα μεταπτυχιακά μαθήματα Εισαγωγή σε Συστήματα Τεχνολογιών Ενέργειας και Τεχνολογίες Παραγωγής Ενέργειας. Η παρούσα ερευνητική του δραστηριότητα περιλαμβάνει πειραματικές μετρήσεις των αέριων ρύπων από οχήματα και την διερεύνηση της επίδρασης της χρήσης βιοκαυσίμων στους εκπεμπόμενους ρύπους, όπως επίσης μοντελοποίηση και προσομοιώσεις της έκχυσης καυσίμου μέσα από εγχυτήρες πετρελαίου και βενζίνης εντός του θαλάμου καύσης ΜΕΚ. Για την περίοδο Μαρτίου 2015 έως Μαρτίου 2019, ο Δρ. Χάσος συμμετέχει το στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Συνεργασίας στην Επιστήμη και Τεχνολογία (COST) ως μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής της Δράσης COST Action CM1404 “Chemistry of Smart Energy Carriers and Technologies (SMARTCATS)”..


 Αντώνιος Λόντος

Ο Δρ. Αντώνιος Λόντος, είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Frederick και κύριως ερευνητής στο Frederick Research Center. Έλαβε το πτυχίο του Μηχανολόγου Μηχανικού (1993-1998) και το Διδακτορικό του (1998-2002) στο Εργαστήριο Εργαλειομηχανών και Διαμορφωτικής Μηχανολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του επικεντρώνονται στην εφαρμογή και διερεύνηση επιφανειακών επικαλύψεων, τεχνολογία μορφοποιήσεων μέσω CNC εργαλειομηχανών και συστημάτων CAD – CAM, σχεδιασμός και υπολογιστικές τεχνικές με την μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων (FEM) μηχανολογικός σχεδιασμός κατασκευών, μηχανικές ιδιότητες υλικών, εφαρμογή λεπτών σκληρών επικαλύψεων σε στοιχεία μηχανών, διερεύνηση επικαλυμμένων μητρών διέλασης αλουμινίου, ποιοτικός έλεγχος επιφανειακών επικαλύψεων, τεχνολογία ταχείας πρωτοτυποποίησης (Rapid Prototyping) και εμβιομηχανική. Διετέλεσε ή εξακολουθεί να είναι μέλος σε αρκετά επιστημονικά επιμελητήρια και συνδέσμους. Μερικά από αυτά είναι «CYS/TC 16 - Safety of Go-Karts facilities» Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (Πρόεδρος της τεχνικής επιτροπής από το 2014), Ελληνική Εταιρεία Εμβιομηχανικής (ΕΛΕΜΒΙΟ από το 2013), Πλατφόρμα για τις Μελλοντικές Βιομηχανικές Τεχνολογίες της Κύπρου (MANUFUTURE–CY από το 2012), Επιτροπή Βιοηθικής Αξιολόγησης (ΕΒΑ) Βιοϊατρικής Έρευνας, Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου (2011-2012), Επιτροπή Συντονισμού Έργου (ΕΣΕ) «Ανάπτυξη και Λειτουργία Γραφείων Διασύνδεσης με τον επιχειρηματικό κόσμο στα Πανεπιστήμια που λειτουργούν στην Κυπριακή Δημοκρατία», Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Frederick (2011-2015), Εκπρόσωπος της Κύπρου στις Θεματικές Επιτροπές των Υλικών, Φυσικής και Νανοεπιστημών (Materials, Physical & Nanosciences) του Ευρωπαϊκού Προγράμματος COST (European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research 2006-2014), Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ από το 2006), Συντονιστική επιτροπής για την οργάνωση και διεξαγωγή ειδικών σεμιναρίων και συνεδρίων σε θέματα προηγμένων τεχνολογιών και μορφοποιήσεων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ΑΜΑΤ (Advanced Manufacturing Technologies in SMEs 2001-2002). Έχει συμμετάσχει σε πάνω από είκοσι ερευνητικά προγράμματα με κύρια θέματα τον μηχανολογικό σχεδιασμό και την κατασκευή νέων προϊόντων με αυξημένες μηχανικές ιδιότητες. Μέχρι στιγμής έχει δημοσιεύσει πάνω από εβδομήντα επιστημονικές εργασίες σε έγκριτα διεθνή περιοδικά και πρακτικά διεθνών και εθνικών συνεδρίων.


Παναγιώτης Αλτάνης

Ο Δρ. Παναγιώτης Π. Αλτάνης, απέκτησε Διδακτορικό Πτυχίο στην Κοινωνική Εργασία και την Κοινωνική Πολιτική από το Πανεπιστήμιο του Bradford στο Ηνωμένο Βασίλειο της Αγγλίας. Το πρώτο του Πτυχίο απέκτησε στην Κοινωνική Εργασία (ΑΤΕΙ, Πάτρα) και στη συνέχεια στις Πολιτικές Επιστήμες (Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών Επιστημών). Μεταπτυχιακό Πτυχίο απέκτησε, στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Ελλάδα), στα Παιδαγωγικά (ΑΣΠΕΤΕ, Αθήνα) και στις Μεθόδους Έρευνας (Πανεπιστήμιο του Bradford, UK). Από το 2013, είναι Αν. Καθηγητής, στο Τμήμα Ψυχολογίας και Κοινωνικής Εργασίας, στο Frederick University, στην Κύπρο.

Στα καθήκοντα του περιλαμβάνεται, η διδασκαλία τόσο στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Κοινωνικής Εργασίας, όσο και στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: «Κοινωνική Εργασία και Κοινωνική Διοίκηση». Ταυτόχρονα, είναι από 2013 Πρόεδρος, στο Τμήμα Ψυχολογίας και Κοινωνικής Εργασίας, στο Frederick University. Στο παρελθόν, είχε εργαστεί ως κοινωνικός λειτουργός σε κοινωνική υπηρεσία Νοσοκομείου στην Αθήνα, ως επιστημονικός συνεργάτης στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας της Ελλάδας, ως Πρόεδρος σε Οργανισμούς Κοινωνικής Πρόνοιας πανελλαδικής εμβέλειας, ως επισκέπτης καθηγητής πλήρους απασχόλησης στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, της Ελλάδας και επισκέπτης καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας (από τη ίδρυσή του), στο Frederick University, Κύπρος. Από τις 14 Ιουλίου 2015, είναι μέλος της Ανεξάρτητης Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής, Κύπρου.

Έχει εκδώσει βιβλία, κεφάλαια σε βιβλία και συλλογικούς τόμους και έχει δημοσιεύσει άρθρα σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά, σχετικά με διάφορους τομείς εφαρμογής της κοινωνικής εργασίας και κοινωνικής πολιτικής. Είναι μέλος συντακτικής και επιστημονικής επιτροπής επιστημονικών περιοδικών. Έχει δώσει πολλές ομιλίες σε συνέδρια, σεμινάρια και επιστημονικές συναντήσεις.

Στα εκπαιδευτικά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται αντικείμενα σχετικά με τις μεθόδους κοινωνικής εργασίας, κοινωνικός σχεδιασμός και αξιολόγηση προγραμμάτων, ειδικοί τομείς εφαρμογής της κοινωνικής εργασίας και κοινωνικής πολιτικής (παιδική προστασία,  στήριξη οικογενειών σε κρίση,  φροντίδα ηλικιωμένων, κ.ά.), ολοκληρωμένα κοινωνικά δίκτυα και οριζόντια διασύνδεση, κοινοτική ανάπτυξη και τοπικές παρεμβάσεις, πρόληψη κοινωνικού αποκλεισμού και κοινωνική ένταξη ή επανένταξη και κοινωνική προστασία και φροντίδα ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και μειονοτήτων, δικαιώματα ατόμων και παιδιών, η ισότητα των φύλων, διαχείριση καταστάσεων κρίσης και ενεργός εθελοντισμός.


Αλέξης Πολυκάρπου

Ο Δρ. Αλέξης Πολυκάρπου είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος και Ηλεκτρονικός Μηχανικός (BEng(Hons) EE) του Πανεπιστημίου UWE, Bristol και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος (MSc) στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας του Πανεπιστημίου Bath. Yπήρξε μέλος της Ερευνητικής Ομάδας Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας και εργάστηκε ως επισκέπτης λέκτορας στο UWE, Bristol, όπου και απέκτησε το Διδακτορικό του τίτλο (PhD) σε θέματα ηλεκτρικών συστημάτων ισχύος και ποιότητας ισχύος. Έχει εργαστεί ως Διεθνής Μηχανικός Έρευνας και Ανάπτυξης στην εταιρεία Siemens AG, Amberg, Germany. Ο Δρ. Πολυκάρπου είναι σήμερα επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Frederick Κύπρου και διατελεί πρόεδρος των νεαρών μελών του IET-Δίκτυο Κύπρου. Επιπρόσθετα, είναι μέλος του ΙΕΕΕ Power Engineering Society, CIGRE και του Κυπριακού Επιστημονικού και Τεχνικού Επιμελητηρίου. Η έρευνά του εστιάζεται στην ανάλυση και προστασία συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας, τα έξυπνα δίκτυα σε επίπεδο διανομής,  τη σταθερότητα των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας, την ποιότητα ισχύος και την ενεργειακή απόδοση. Αποτέλεσμα της έρευνας αυτής είναι σειρά ερευνητικών δημοσιεύσεων όπως  βιβλία, κεφαλαίου βιβλίου και αριθμού άρθρων σε περιοδικά και συνέδρια.


Δημήτρης Νικολαΐδης

Ο Δρ. Δημήτρης Νικολαΐδης κατέχει Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), καθώς και μεταπτυχιακό τίτλο Δομοστατικού Μηχανικού από το Πανεπιστήμιο Cardiff της Μεγάλης Βρετανίας. Από το ίδιο Πανεπιστήμιο απέκτησε το 2004 διδακτορικό τίτλο στον τομέα της Πολιτικής Μηχανικής, στην ερευνητική περιοχή της τεχνολογίας σκυροδέματος. Είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Frederick, ενώ έχει εργαστεί ως σύμβουλος – μελετητής μηχανικός τόσο στην Κύπρο, όσο και στην Ελλάδα. Έχει λάβει πολλές υποτροφίες και διακρίσεις, τόσο κατά την περίοδο των σπουδών του, όσο και ως ακαδημαϊκός. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα συμπεριλαμβάνουν την τεχνολογία σκυροδέματος, την αειφορία υλικών και κατασκευών, καθώς και την ασφάλεια των κατασκευών έναντι ακραίων συνθηκών φόρτισης (προστασία κρίσιμων υποδομών έναντι κρουστικών και εκρηκτικών φορτίων). Παρόμοια είναι και τα διδακτικά του ενδιαφέροντα, καθώς έχει αναπτύξει και διδάξει μεγάλο αριθμό μαθημάτων σχετικά με τα πιο πάνω θέματα. Ο Δρ. Νικολαΐδης έχει συντονίσει διάφορα ερευνητικά προγράμματα, ενώ διαθέτει σημαντικό συγγραφικό επιστημονικό έργο σε επιστημονικά βιβλία, περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων.


Παναγιώτης Λουκά

Ο Δρ Παναγιώτης Λουκά είναι ειδικευμένος σε θέματα Μεθοδολογίας Έρευνας και Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών. Είναι Επισκέπτης Επίκουρος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Frederick από τον Σεπτέμβριο του 2015. Κατέχει Πτυχίο στις Επιστήμες της Αγωγής - Δημοτική Εκπαίδευση (Παν. Κύπρου) και έχει σημαντική διδακτική εμπειρία από δημόσια δημοτικά σχολεία. Κατέχει επίσης Μεταπτυχιακό MSc στη Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας (Univ. of Manchester) και Διδακτορικό στη Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες (Παν. Κύπρου). Η διδακτορική του διατριβή ασχολήθηκε με τις δεξιότητες επιστημονικής επιχειρηματολογίας φοιτητών σε περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης σε σχέση με επιστημονικά και κοινωνικοεπιστημονικά θέματα. Ο Δρ Λουκά επί του παρόντος διδάσκει μαθήματα μεθοδολογίας έρευνας και διδακτικής των φυσικών επιστημών σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στις καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις στη μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες, στις σύγχρονες μεθόδους συλλογής και ανάλυσης ερευνητικών δεδομένων, καθώς επίσης και σε θέματα που αφορούν τη διασφάλιση της ποιότητας στην εκπαίδευση. Ο Δρ Λουκά επιβλέπει επίσης διδακτορικούς φοιτητές που εκπονούν διατριβές με θέματα όπως: η αξιοποίηση κειμένων εννοιολογικής αλλαγής και προσομοιώσεων για τη διδασκαλία της σωματιδιακής φύσης της ύλης, την ενσωμάτωση της επαυξημένης πραγματικότητας (augmented reality) στη διδασκαλία εννοιών του ηλεκτρομαγνητισμού και τη σύγκριση της αποτελεσματικότητας διαφορετικών τεχνικών διδασκαλίας επιστημονικών εννοιών χρησιμοποιώντας αναλογίες. Ο Δρ Λουκά είναι ο Εκτελεστικός Συντονιστής των Διδακτορικών Προγραμμάτων του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής και είναι μέλος της Επιτροπής Εσωτερικής Ποιότητας του Πανεπιστημίου Frederick, καθώς και της Επιτροπής Εξ Αποστάσεως Μάθησης. Επιπλέον, ο Δρ Λουκά συμμετείχε σε πολλά Ευρωπαϊκά έργα, όπως τη Δράση «WEBDATANET» (COST), το  έργο ICTeESD (Erasmus-Virtual Campuses), το έργο CLIMASP (Tempus), το έργο UE4SD (LLP) και το έργο RSP (Erasmus+). Την περίοδο αυτή συμμετέχει στο έργο CABCIN (Erasmus+), αλλά και το CSCR (Horizon 2020 Teaming Project), ένα πολύ μεγάλο έργο που επικεντρώνεται στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός Κέντρου Αριστείας στην Έρευνα και την Εκπαίδευση Θεμάτων STEΑM. Στο παρελθόν έχει εργαστεί ως ερευνητικός και διοικητικός συντονιστής στην Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων φέροντας σε πέρας πολλές δράσεις εξωτερικής αξιολόγησης, ελέγχου και πιστοποίησης σε ιδιωτικά πανεπιστήμια της Κύπρου. Είναι επίσης μέλος σε πολλούς τοπικούς και διεθνείς επιστημονικούς οργανισμούς και είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ερευνητικού Κέντρου Ισότητας Φύλου που υλοποιεί ερευνητικά προγράμματα που εστιάζουν στη διάσταση του φύλου σε θέματα όπως επιχειρηματικότητα, την επιστήμη και την απασχόληση.


Δημήτριος Αναστασέλος

Ο Δρ. Δημήτριος Αναστασέλος απέκτησε το Δίπλωμα του Μηχανολόγου Μηχανικού από το τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 2004. Το 2009 του απονεμήθηκε το Διδακτορικό Δίπλωμα από το τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στην ερευνητική περιοχή του Αειφόρου Δομημένου Περιβάλλοντος. Το 2015 ολοκλήρωσε την εκπόνηση της μεταδιδακτορικής του έρευνας στο Εργαστήριο Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Από το 2011 έως και το 2016 εργάστηκε σαν επισκέπτης λέκτορας στη Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος όπου δίδαξε το μάθημα «Energy Efficiency and Savings». Για δύο χρόνια εργάστηκε σαν επισκέπτης λέκτορας στο τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας όπου δίδαξε το μάθημα «Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτιρίου». Από το 2013 είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Εργαστήριο Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ενώ από το 2002 συμμετείχε σαν συνεργάτης έρευνας σε παραπάνω από 19 Ευρωπαϊκά και Εθνικά ερευνητικά προγράμματα στο Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τέλος, στο πλαίσιο της διάχυσης των αποτελεσμάτων της έρευνας που έχει πραγματοποιήσει, πλήθος εργασιών είναι δημοσιευμένες σε επιστημονικά περιοδικά καθώς σε πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων.


Άντρη Ανδρονίκου

Η Δρ Άντρη Ανδρονίκου είναι πτυχιούχος Κοινωνική Λειτουργός και απόφοιτη του μεταπτυχιακού προγράμματος «Φύλο και Νέα Εκπαιδευτικά και Εργασιακά Περιβάλλοντα στην Κοινωνία της Πληροφορίας» (2008) καθώς και του προγράμματος «Μέθοδοι Ανάλυσης Ερευνητικών Δεδομένων στις Κοινωνικές Επιστήμες της Αγωγής» (2013) από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Είναι διδάκτωρ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στο γνωστικό αντικείμενο της ενδοοικογενειακής βίας με υποτροφία από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Eίναι πιστοποιημένη σύμβουλος τοξικοεξαρτήσεων, επαγγελματικού προσανατολισμού και εκπαιδεύτρια επαγγελματικής κατάρτισης της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Από το 2007 εργάζεται στο Πανεπιστήμιο Frederick στη θέση του ειδικού διδακτικού προσωπικού. Στο παρελθόν είχε εργαστεί στο ΕΣΕΛ Λευκωσίας, στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, στις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, στο Συμβουλευτικό Κέντρο Οδοδείκτης και στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Έχει συμμετάσχει με ομιλίες και βιωματικά εργαστήρια σε ημερίδες και συνέδρια στην Κύπρο και στο εξωτερικό ενώ έχει αναλάβει ως επιστημονικά υπεύθυνη και εκπαιδεύτρια σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα .

Έχει εκδώσει μαζί με άλλους συγγραφείς το «Εγχειρίδιο καλών πρακτικών κοινωνικών λειτουργών διαχείρισης κακοποιημένων γυναικών» (2013), την έρευνα «Ανίχνευση βίαιης συμπεριφοράς στις διαπροσωπικές ερωτικές σχέσεις των ενηλίκων νέων της Κύπρου από 18-25 ετών» (2011) , ενώ έχει συμμετάσχει στην έκδοση του «Γενικού Οδηγού χειρισμού της διαφορετικότητας και της πολυπολιτισμικότητας» (2011). Έχει συμμετάσχει με αρθρογραφία σε επιστημονικά βιβλία και περιοδικά ανάμεσα στα οποία τα Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων, Journal of Family Violence, International Journal of Caring Sciences, Dutch Journal for Gender Studies , Περιοδικό Κοινωνικής Εργασίας, κ.α.

Το 2017 έλαβε από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας το Βραβείο Αριστείας του Πανεπιστημίου Αιγαίου ως ένδειξη εξαιρετικής διάκρισης επιστημονικής δημοσίευσης , συμμετοχής σε συνέδρια με πρακτικά και Διεθνής αναγνώριση του ερευνητικού της έργου «Οι αναπαραστάσεις των γυναικών στην έντυπη διαφήμιση και στα γνωστά κόμικς και οι επιδράσεις στις αντιλήψεις των νέων στην Κύπρο».

Παρουσιάζει ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον σε θέματα βιωματικής μάθησης, κλινικής ομαδικής παρέμβασης, θέματα φύλου και ισότητας, ενδοοικογενειακής βίας, παιδικής προστασίας, σχολικού εκφοβισμού, εξαρτήσεων, οικογενειακής θεραπείας και συμβουλευτικής, ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας.

Είναι μέλος του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Κύπρου, του European Network of Women και της Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου - Επιτροπή Ψυχολογίας Παιδιού και Εφήβου καθώς και συνεργάτης του Συνδέσμου Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Βίας στην οικογένεια με 15ετή εθελοντική δράση.


Γιώργος Χ’ Χριστόφη

Ο Δρ. Γιώργος Χ’ Χριστόφη είναι Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Frederick στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Πληροφορικής. O Δρ Χατζηχριστοφή κατέχει Βs, M.S., και διδακτορικό στη μηχανική των υπολογιστών στο πεδίο της ασφάλειας υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων από το Virginia Tech, Αμερικής. Για το έργο του Ph.D.του εργάστηκε σε διαχείριση κλειδιών για ιδιαίτερα διαμερισμένα ad hoc δίκτυα. Ερεύνησε επίσης θέματα διαχείρισης εμπιστοσύνης και πολιτικές ασφαλείας που σχετίζονται με τη διαχείριση κλειδιών. Κατά τη διάρκεια των μεταδιδακτορικών του στο Virginia Tech και Πανεπιστήμιο Rutgers εργάστηκε σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα. Σε αυτά τα προγράμματα επαναπροσδιόρισε τα εσωτερικά στοιχεία των έργων, σχεδίασε την αρχιτεκτονική για απαιτούμενα λογισμικά, ερεύνησε τις διάφορες τεχνολογίες που εμπλέκονται, και ανάπτυξε πρακτικά συστήματα που παρουσιάστηκαν το γραφείο της ναυτικής έρευνας (Office of Naval Research) των ΗΠΑ. Στην Κύπρο διατέλεσε ως κύριος ερευνητής για το πρόγραμμα «Trust» που χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας; ένα έργο που εξέτασε θέματα ασφάλειας στις νέες αρχιτεκτονικές Διαδικτύου. Στο Πανεπιστήμιο Frederick έχει διδάξει μαθήματα στον τομέα της ασφάλειας συστημάτων. Ταυτόχρονα, εργάζεται ως επισκέπτης Λέκτορας/Επίκουρος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου τα τελευταία 8 χρόνια και έχει διδάξει μαθήματα σε πτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στο τομέα της ασφάλειας δικτύων. Έχει συμμετάσχει στο πρόγραμμα Erasmus Intensive Program (IP) για Ασφάλεια Πληροφοριών με στόχο την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών σε μεθόδους και τεχνικές στον τομέα της ασφάλειας των διαδικτυακών εφαρμογών, την μελέτη σύγχρονων μεθόδων και εργαλείων που αφορούν: ανίχνευση επιθέσεων σε δίκτυα και εφαρμογές δικτύων, την μελέτη διαδικασιών ελέγχου για ανίχνευση αδυναμιών εφαρμογών δικτύων και τον εντοπισμό των κινδύνων που αντιμετωπίζουν οργανώσεις και κοινωνικά δίκτυα, καθώς και το σχεδιασμό και ανάπτυξη ασφαλών εφαρμογών δικτύου. Έχει κάνει παρουσιάσεις ως Προσκεκλημένος Ομιλητής σε θέματα Διαχείριση Ασφάλειας Πληροφοριών και Ασφάλεια στο Διαδίκτυο 2.0 στο Υπουργείο Άμυνας, στην Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης και σε εθνικά σεμινάρια. Έχει επίσης υπηρετήσει ως Προσκεκλημένος Σύμβουλος Ασφάλειας για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο για το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι Υγεία, Ασφάλεια, και Εμπιστευτικότητα, διαχείριση εμπιστοσύνης και κινδύνων, ασφάλεια σε δυναμικά περιβάλλοντα, και μοντελοποίηση εμπιστοσύνης και. ασφαλείας σε ασύρματα δίκτυα.