Στο Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό Κέντρο Frederick αλλά και στο Πανεπιστήμιο Frederick υπάρχει η τεχνογνωσία, οι υποδομές και το ανθρώπινο δυναμικό που παρέχουν τα εχέγγυα για την άρτια και αδιάβλητη διοργάνωση εξετάσεων. Συγκεκριμένα, παρέχεται σε ενδιαφερόμενους η δυνατότητα για αδειοδότηση ή/και πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων από τις αρμόδιες αρχές

Υπηρεσία Ενέργειας, Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

  • Ενεργειακοί Ελεγκτές στον Τομέα Μεταφορών – Κατ. Γ (Κ.Δ.Π 184/2012)
  • Επιθεωρητές Συστημάτων Θέρμανσης με Λέβητα (Κ.Δ.Π 151/2013, Κ.Δ.Π 150/2013)
  • Ενεργειακοί Ελεγκτές – Κατ. Α και B ( ΚΔΠ 184/2012)

Οι επιτυχόντες στις πιο πάνω εξετάσεις αποκτούν δικαίωμα εγγραφής στο αντίστοιχο επαγγελματικό  Μητρώο των Ενεργειακών Ελεγκτών του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Στο Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό Κέντρο Frederick προγραμματίζεται επιπλέον η διενέργεια εξετάσεων μετά από την λήψη αντίστοιχων πιστοποιήσεων από τις αρμόδιες αρχές, για απόκτηση δικαιώματος εγγραφής στα αντίστοιχα επαγγελματικά  Μητρώα, ως εξής:

  • Εγκαταστάτες μικρής κλίμακας λεβήτων και θερμαστρών βιομάζας (Κ.Δ.Π 442/2013)
  • Εγκαταστάτες ηλιακών φωτοβολταϊκών και ηλιοθερμικών συστημάτων (Κ.Δ.Π 442/2013)
  • Εγκαταστάτες γεωθερμικών συστημάτων μικρού βάθους και αντλιών θερμότητας (Κ.Δ.Π 442/2013)