Το Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό Κέντρο Frederick λειτουργεί σε πιστοποιημένους χώρους (Δομές Επαγγελματικής Κατάρτισης) από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Οι χώροι αυτοί βρίσκονται στο Πανεπιστήμιο Frederick στην Λευκωσία και στο παράρτημά του στη Λεμεσό. Στους πιστοποιημένους χώρους περιλαμβάνεται μεγάλος αριθμός αιθουσών διδασκαλίας, αίθουσες σεμιναρίων και εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών. Συνολικά υπάρχουν διαθέσιμες 25 πιστοποιημένες αίθουσες διδασκαλίας, 3 πιστοποιημένες αίθουσες σεμιναρίων (με χωρητικότητα μέχρι 100 ατόμων) και 8 πιστοποιημένα εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Οι αίθουσες διδασκαλίας και σεμιναρίων είναι εξοπλισμένες με προβολέα, ασπροπίνακα, flipchart και σύνδεση στο διαδίκτυο.

Οι πιστοποιημένοι χώροι του Κέντρου είναι διαθέσιμοι για χρήση και από άλλους πιστοποιημένους οργανισμούς και εκπαιδευτές που επιθυμούν να προσφέρουν τα δικά τους προγράμματα κατάρτισης.