Το Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό Κέντρο Frederick διοργανώνει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Επαγγελματική Χρήση του Εργαλείου MS Excel για Στελέχη Επιχειρήσεων", επιχορηγημένο από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Ημερομηνίες Διεξαγωγής:   28/06/2022 - 07/07/2022

Κόστος Προγράμματος:
Κόστος Συμμετοχής: €390 + ΦΠΑ
Επιχορήγηση από ΑΝΑΔ: €288
Τελικό Κόστος Διακαιούχου: €102 + ΦΠΑ (€74,10)

Περισσότερες πληροφορίες


Εκδήλωση Ενδιαφέροντος