Το Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό Κέντρο Frederick διοργανώνει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Σύγχρονες Ξύλινες και Μεταλλικές Κατασκευές - Από τη Θεωρία στον Σχεδιασμό", επιχορηγημένο από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Ημερομηνίες Διεξαγωγής:   28/02/2022 - 19/03/2022

Κόστος Προγράμματος:
Κόστος Συμμετοχής: €530 + ΦΠΑ
Επιχορήγηση από ΑΝΑΔ: €424
Τελικό Κόστος Διακαιούχου: €106 + ΦΠΑ (€100,70)

 
Περισσότερες πληροφορίες


Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλείστε όπως συμπληρώσετε την Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πιο κάτω ή επικοινωνήσ


Εκδήλωση Ενδιαφέροντος