Το Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό Κέντρο Frederick διοργανώνει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Πρόληψη και Αντιμετώπιση των Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων", επιχορηγημένο από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Ημερομηνίες Διεξαγωγής:   14/06/2022 - 28/06/2022

Κόστος Προγράμματος:
Κόστος Συμμετοχής: €900 + ΦΠΑ
Επιχορήγηση από ΑΝΑΔ: €680
Τελικό Κόστος Διακαιούχου: €220 + ΦΠΑ (€171)Εκδήλωση Ενδιαφέροντος