Το Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό Κέντρο Frederick διοργανώνει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Σύναψη Δημόσιων Συμβάσεων - Προστασία των Δικαιωμάτων των Οικονομικών Φορέων", επιχορηγημένο από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Ημερομηνίες Διεξαγωγής:   11/03/2022 - 19/03/2022

Διάρκεια:  14 ώρες

Κόστος Προγράμματος:
Κόστος Συμμετοχής: €340 + ΦΠΑ
Επιχορήγηση από ΑΝΑΔ: €238
Τελικό Κόστος Διακαιούχου: €102 + ΦΠΑ (€64,60)

Περισσότερες πληροφορίες

 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος