ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Περισσότερες Πληροφορίες

Please type your full name.
Please type your full name.
Invalid email address.
Invalid Input
Invalid Input
Please tell us how big is your company.
Please tell us how big is your company.
Η συμπλήρωση της φόρμας γίνεται για σκοπούς αξιολόγησης της αίτησής σας. Υποβάλλοντας αυτή τη φόρμα συμφωνώ με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και δίνω τη συγκατάθεσή μου για την επεξεργασία των πληροφοριών μου.
Αναγνωρίζω ότι το Πανεπιστήμιο Frederick μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου μέσω:
Invalid Input
1 ΕΠΙΠΕΔΟ
ΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
1 ΔΙΑΡΚΕΙΑ
4 ΕΤΗ (προπτυχιακά)
1.5 ΕΤΗ (μεταπτυχιακά)
1 ΕΝΑΡΞΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
1 ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΑΓΓΛΙΚΗ
1 ΕΠΙΠΕΔΟ
ΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
1 ΔΙΑΡΚΕΙΑ
4 ΕΤΗ (προπτυχιακά)
1.5 ΕΤΗ (μεταπτυχιακά)
1 ΕΝΑΡΞΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
1 ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΑΓΓΛΙΚΗ

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 • Σύγχρονα προγράμματα σπουδών, πλήρως εναρμονισμένα με την ευμετάβλητη κοινωνική, οικονομική και επιστημονική πραγματικότητα.
 • Εξαίρετο και έμπειρο διδακτικό προσωπικό.
 • Σύγχρονο και πρωτοποριακό παιδαγωγικό υπόβαθρο, στο προσκήνιο της εκπαιδευτικής καινοτομίας, το οποίο διέπει την ανάπτυξη των προγραμμάτων σπουδών.
 • Παιδαγωγική αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων και νέων μεθόδων και μοντέλων διδασκαλίας στα πλαίσια τη εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
 • Έντονη ερευνητική δραστηριότητα μέσα από τα προγράμματα σπουδών σε τομείς αιχμής.
 • Προσφορά σε όλους τους φοιτητές, εξ αποστάσεως και συμβατικούς, των ίδιων εξειδικευμένων, υποστηρικτικών υπηρεσιών, πριν, κατά τη διάρκεια, και μετά τις σπουδές τους.
 • Συνεχής κατάρτιση του διδακτικού προσωπικού και αναβάθμιση του εκπαιδευτικού υλικού στη βάση επιστημονικών ερευνών και νέων τάσεων στον τομέα της εκπαίδευσης.
 • Επιτροπή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης η οποία καθοδηγεί και υποστηρίζει παιδαγωγικά συντονιστές, διδάσκοντες και φοιτητές των εξ αποστάσεως προγραμμάτων σπουδών.
 • Μονάδα Εξ αποστάσεως εκπαίδευσης η οποία καθοδηγεί και υποστηρίζει διοικητικά συντονιστές, διδάσκοντες και φοιτητές των εξ αποστάσεως προγραμμάτων σπουδών.
 • Σύσταση εργαστηρίου Ανοιχτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, το οποίο εκπαιδεύει, επιμορφώνει και υποστηρίζει (ερευνητικά και διδακτικά) εκπαιδευτικούς και εκπαιδευομένους που εμπλέκονται διδακτικά και μαθησιακά σε περιβάλλοντα ανοιχτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
 • Προγράμματα σπουδών στη Σχολή Επιστημών Αγωγής και Κοινωνικών Επιστημών, στη Σχολή Νομικής και Διοίκησης Επιχειρήσεων, στη Σχολή Επιστημών Υγείας, καθώς και στην Πολυτεχνική Σχολή.
 • Παροχή κατάλληλων πόρων, επιστημονικών και διοικητικών, για τη δημιουργία ιδανικού περιβάλλοντος μάθησης.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Όλα τα Προγράμματα Σπουδών αναγνωρίζονται από το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ, τον επίσημο φορέα αναγνώρισης ακαδημαϊκών τίτλων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Επιπρόσθετα, το Πανεπιστήμιο Frederick έχει αναγνωριστεί από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) της Ελλάδας ως ομοταγές ίδρυμα προς τα Ελληνικά Α.Ε.Ι.

#TheJourneyToMySuccess

Get inspired by our students

#TheJourneyToMySuccess

Get inspired by our students

5+1 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΙΣ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK

1. Επιλογές Προγραμμάτων Σπουδών
 • Σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης και χρήση νέων τεχνολογιών.
 • Η παράδοση του υλικού, η αλληλεπίδραση, συνεργασία και επικοινωνία φοιτητών και καθηγητών όπως επίσης και η παράδοση εργασιών, πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα και κυρίως μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης (LMS).
2. Αναγνώριση και κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων
3. Ιστορία και Παράδοση
4. Διδασκαλία που εμπνέει, εργασιακή εμπειρία παράλληλα με τις σπουδές
5. Δίδακτρα, υποτροφίες και Οικονομική στήριξη
6. Ολοκληρωμένη στήριξη, συναρπαστική φοιτητική εμπειρία και επαγγελματική υπεροχή
facebook youtube instagram

©2020 Frederick University. All rights reserved.

facebook youtubeinstagram

©2019 Frederick University. All rights reserved.

facebook youtubeinstagram

©2019 Frederick University. All rights reserved.

Search