ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Στο Πανεπιστήμιο Frederick θα έχεις την ευκαιρία να εμπλακείς σε ερευνητικά έργα που βρίσκονται στο προσκήνιο της διεθνούς έρευνας, με βάση τον τομέα που σε ενδιαφέρει, είτε αυτός είναι η μηχανική, η πληροφορική, η εκπαίδευση, οι τέχνες ή οι κοινωνικές επιστήμες.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΟΜΑΔΕΣ

 • Ερευνητική Ομάδα Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας
 • Αειφόρος Πολεοδομία

 • Δημόσια Υγεία - Νοσηλευτική
 • Φαρμακευτική Χημεία, Φυσικά Προϊόντα και Εφαρμογές
 • Ομάδα Βιοτεχνολογίας και Απεικονίσεων στην Πυρηνική Ιατρική
 • Γενετική και Βιοχημεία Ανθρώπινων Ασθενειών
 • Ηλεκτρονική Υγεία / Ιατρική Πληροφορική

 • Ερευνητικό Εργαστήριο Υπολογιστικής Νοημοσύνης
 • Ερευνητική Ομάδα Δικτύων Υπολογιστών
 • Ηλεκτρονική Υγεία / Ιατρική Πληροφορική
 • Εργαστήριο Υπολογιστών Υψηλής Απόδοσης και Ενσωματωμένων Συστημάτων
 • Εργαστήριο Ρομποτικής και Αυτοματοποιημένων Συστημάτων

 • Έλεγχος Δικτύων και Συστημάτων Μεταφοράς
 • Ηλεκτρική Ενέργεια και Συστήματα Ισχύος
 • Ερευνητική Ομάδα Ιονόσφαιρας και Διαστημικού Καιρού
 • Ερευνητική Ομάδα για Κεραίες και Μικροκύματα
 • Φωτονική και Ομάδα Επεξεργασίας Σημάτων

 • Ομάδα Προηγμένων Κατασκευών και Υλικών
 • Μηχανική Γεφυρών
 • Δομικά Υλικά και Εφαρμογές
 • Γεωτεχνική Μηχανική
 • Σεισμική Ανακατασκευή και Ενίσχυση Κατασκευαστικών Δομών
 • Περιβαλλοντική Μηχανική και Συστήματα

 • Μονάδα Διατήρησης της Φύσης
 • Ερευνητική Ομάδα για την Αειφόρο Ενέργεια

 • Πολιτισμός & Τέχνες
 • Ανάπτυξη Προγραμμάτων Σπουδών
 • Πολυπολιτισμικές Κοινωνίες και Διαπολιτισμική Ενημέρωση
 • Εργαστήριο για τη Βελτίωση της Μάθησης και Επικοινωνίας σε θέματα STEM
 • Ενσωμάτωση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση

 • Ερευνητική Ομάδα Καλών Τεχνών
 • Ερευνητική Ομάδα Οπτικής Επικοινωνίας
 • Ερευνητική Ομάδα Χωρικού Σχεδιασμού και Τέχνης
 • Η Δημόσια Σφαίρα και η Δυναμική των Μέσων σε σχέση με την Κυπριακή Ιστορική Εμπειρία
 • Αρχείο Μέσων - Κοινωνική Ιστορία, Πολιτιστική Ανάλυση του Κυπριακού Εκσυγχρονισμού και Μεταμοντερνισμός

 • Συμβατικές και Εναλλακτικές Πηγές Ενέργειας
 • Ερευνητική Ομάδα Αειφόρου Ενέργειας
 • Εργαστήριο Τεχνολογίας Κατασκευών και Μηχανικού Σχεδιασμού
 • Βιομηχανική Διοίκηση & Μηχανική Υδατοκαλλιεργειών

 • Ερευνητική Ομάδα Κοινωνικής Πρόνοιας
 • Ερευνητική Ομάδα Ναυτιλιακών Μελετών
 • Μάρκετινγκ και Επικοινωνιακή Στρατηγική
facebook youtube instagram

©2020 Frederick University. All rights reserved.

facebook youtubeinstagram

©2019 Frederick University. All rights reserved.

facebook youtubeinstagram

©2019 Frederick University. All rights reserved.

Search