ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Σύγχρονα προγράμματα σπουδών για την ευημερία του ανθρώπου και της κοινωνίας

Μάθε περισσότερα για τα προγράμματα σπουδών, τα δίδακτρα και τις υποτροφίες

Invalid email address.
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Η συμπλήρωση της φόρμας γίνεται για σκοπούς αξιολόγησης της αίτησής σας. Υποβάλλοντας αυτή τη φόρμα συμφωνώ με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και δίνω τη συγκατάθεσή μου για την επεξεργασία των πληροφοριών μου.
Αναγνωρίζω ότι το Πανεπιστήμιο Frederick μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου μέσω:
Επιλέξτε τουλάχιστον μια μέθοδο επικοινωνίας

Άρχισε, συνέχισε και ολοκλήρωσε τις σπουδές σου με σιγουριά και ασφάλεια

Με εφόδια την τεχνογνωσία και εμπειρία μας στη διαδικτυακή εκπαίδευση και ακολουθώντας τη φοιτητοκεντρική μας προσέγγιση, η οποία αποτελεί διαχρονικά κεντρικό πυλώνα της φιλοσοφίας μας, εγγυόμαστε ότι κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες θα αρχίσεις, θα συνεχίσεις και θα ολοκληρώσεις τις σπουδές σου με βάση τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας. Λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλίσουμε την ομαλή σου ένταξη στην κοινότητά μας και την αδιάλειπτη συνέχιση της ακαδημαϊκής σου πορείας, επενδύοντας σε νέες τεχνολογίες και ακολουθώντας αυστηρά πρωτόκολλα ασφάλειας και υγείας.

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Η Σχολή Επιστημών Αγωγής και Κοινωνικών Επιστημών εστιάζει στην Παιδαγωγική και τις Επιστήμες της Αγωγής, την Ψυχολογία και την Ανάπτυξη του Ανθρώπου, και την Κοινωνική Εργασία και Κοινωνική Ενσωμάτωση.

Το Τμήμα Επιστημών Αγωγής απευθύνεται σε κάθε νέο άνθρωπο που θέλει να καταρτιστεί στην Παιδαγωγική και τις Επιστήμες της Αγωγής και σε προσκαλεί σε ένα ταξίδι μάθησης, δημιουργικότητας, έρευνας κι αυτογνωσίας. Στο Τμήμα Ψυχολογίας και Κοινωνικής Εργασίας θα έχεις την ευκαιρία να επικεντρωθείς στη μελέτη και έρευνα του ανθρώπινου νου και της λειτουργίας του, της ανθρώπινης συμπεριφοράς, αλλά και της συμπεριφοράς και στήριξης του ανθρώπου μέσα στο κοινωνικό σύνολο.

Τα σύγχρονα προγράμματα σπουδών, το δυναμικό ερευνητικό και διδακτικό προσωπικό και η άρτια υλικοτεχνική υποδομή της Σχολής, αποτελούν εγγύηση ότι θα οδηγηθείς στην πραγματοποίηση των ονείρων και των επιδιώξεών σου. Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους φοιτητές και όραμα την ποιότητα στην εκπαίδευση για την ευημερία του ανθρώπου και της κοινωνίας, εμπλουτίζουμε και αναθεωρούμε τα προγράμματα σπουδών μας, συντονιζόμαστε με την ευμετάβλητη κοινωνική, οικονομική και επιστημονική πραγματικότητα και παρεμβαίνουμε στη διαμόρφωσή της.

Με τέσσερα προπτυχιακά προγράμματα και δεκαπέντε μεταπτυχιακά (δια ζώσης και εξ αποστάσεως) καθώς και διδακτορικά προγράμματα σε τομείς αιχμής, αποσκοπούμε στην προετοιμασία νέων επιστημόνων που έχουν τη γνωστική και μεθοδολογική κατάρτιση για να προσφέρουν στην Παιδεία, στον Άνθρωπο και στην Κοινωνία γενικότερα, παρέχοντάς τους όλα τα απαραίτητα προσόντα, εφόδια, γνώσεις και δεξιότητες για επιτυχία στην άσκηση του επαγγέλματος που θα επιλέξουν.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

  • Όλα τα Προγράμματα Σπουδών αναγνωρίζονται από το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ, τον επίσημο φορέα αναγνώρισης ακαδημαϊκών τίτλων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Επιπρόσθετα, το Πανεπιστήμιο Frederick έχει αναγνωριστεί από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) της Ελλάδας ως ομοταγές ίδρυμα προς τα Ελληνικά Α.Ε.Ι.
  • Οι απόφοιτοι του Τμήματος Επιστημών Αγωγής αποκτούν τα απαραίτητα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για να διοριστούν ως εκπαιδευτικοί στην Κύπρο και την Ελλάδα.
  • Σε σχέση με τις επαγγελματικές αναγνωρίσεις, οι κάτοχοι του Πτυχίου Κοινωνικής Εργασίας μπορούν να εγγραφούν στο Μητρώο Κοινωνικών Λειτουργών στην Κύπρο και να απασχοληθούν σε αρμόδιες υπηρεσίες και δομές.
  • Οι απόφοιτοι του προγράμματος Ψυχολογίας έχουν όλα τα απαιτούμενα προσόντα για να συμπεριληφθούν στο επίσημο μητρώο Ψυχολόγων. Παράλληλα, έχουν όλα τα τυπικά προσόντα για να εξασκήσουν το επάγγελμα, ενώ μπορούν επίσης να εγγραφούν ως ψυχολόγοι με την επιπλέον απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σε σχετικά γνωστικά αντικείμενα και την ολοκλήρωση επαρκούς πρακτικής άσκησης, όπως προβλέπει η σχετική νομοθεσία.
  • Οι απόφοιτοι Ψυχολογίας και Κοινωνική Εργασίας μπορούν να λάβουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και στην Ελλάδα, χωρίς να απαιτείται η εξασφάλιση μεταπτυχιακού τίτλου.

#TheJourneyToMySuccess

Get inspired by our students

#TheJourneyToMySuccess

Get inspired by our students

5+1 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΙΣ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK

1. Επιλογές Προγραμμάτων Σπουδών
  • Περισσότερα από 80 προγράμματα σπουδών.
  • Στους τομείς της Μηχανικής, των Τεχνών, της Διοίκησης, της Επικοινωνίας, των Κοινωνικών Επιστημών, των Επιστημών Αγωγής και των Επιστημών Υγείας,
  • Σχεδιασμένα για να αντιμετωπίζουν τις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας.
  • Εφοδιάζουν τους νέους με τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες.
2. Αναγνώριση και κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων
3. Ιστορία και Παράδοση
4. Διδασκαλία που εμπνέει, εργασιακή εμπειρία παράλληλα με τις σπουδές
5. Δίδακτρα, υποτροφίες και Οικονομική στήριξη
6. Ολοκληρωμένη στήριξη, συναρπαστική φοιτητική εμπειρία και επαγγελματική υπεροχή
facebook youtube instagram

©2020 Frederick University. All rights reserved.

facebook youtubeinstagram

©2019 Frederick University. All rights reserved.

facebook youtubeinstagram

©2019 Frederick University. All rights reserved.

Search