ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ποιοτική διδασκαλία και έρευνα που βρίσκεται στο προσκήνιο των εξελίξεων

Μάθε περισσότερα για τα προγράμματα σπουδών, τα δίδακτρα και τις υποτροφίες

Invalid email address.
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Η συμπλήρωση της φόρμας γίνεται για σκοπούς αξιολόγησης της αίτησής σας. Υποβάλλοντας αυτή τη φόρμα συμφωνώ με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και δίνω τη συγκατάθεσή μου για την επεξεργασία των πληροφοριών μου.
Αναγνωρίζω ότι το Πανεπιστήμιο Frederick μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου μέσω:
Επιλέξτε τουλάχιστον μια μέθοδο επικοινωνίας

Άρχισε, συνέχισε και ολοκλήρωσε τις σπουδές σου με σιγουριά και ασφάλεια

Με εφόδια την τεχνογνωσία και εμπειρία μας στη διαδικτυακή εκπαίδευση και ακολουθώντας τη φοιτητοκεντρική μας προσέγγιση, η οποία αποτελεί διαχρονικά κεντρικό πυλώνα της φιλοσοφίας μας, εγγυόμαστε ότι κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες θα αρχίσεις, θα συνεχίσεις και θα ολοκληρώσεις τις σπουδές σου με βάση τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας. Λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλίσουμε την ομαλή σου ένταξη στην κοινότητά μας και την αδιάλειπτη συνέχιση της ακαδημαϊκής σου πορείας, επενδύοντας σε νέες τεχνολογίες και ακολουθώντας αυστηρά πρωτόκολλα ασφάλειας και υγείας.

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Η Σχολή Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Frederick έχει στόχο να αναπτύξει επαγγελματίες στους τομείς της υγείας, εφοδιασμένους με τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορούν να υπηρετήσουν σωστά το λειτούργημα που θα ακολουθήσουν. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από την ποιοτική διδασκαλία, την έρευνα, και τη συστηματική εμπλοκή των φοιτητών σε εξειδικευμένα εργαστήρια και πρακτική άσκηση.

Αν επιθυμείς να αφοσιωθείς στο χώρο της Υγείας, η Σχολή μας είναι το ιδανικό μέρος για σπουδές. Θα αποκτήσεις τις απαραίτητες γνώσεις και εμπειρίες, θα αξιοποιήσεις τη διασύνδεση με τις μονάδες υγείας και θα αποκτήσεις τα ιδανικά που πρέπει να διέπουν όποιον αφοσιωθεί στον τομέα αυτό.

Η Σχολή προσφέρει δύο προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, στη Γενική Νοσηλευτική και τη Φαρμακευτική, τα οποία θα σου δώσουν και τις ανάλογες επαγγελματικές αναγνωρίσεις για να μπορέσεις να εξασκήσεις το επάγγελμα που θα επιλέξεις.

Σε μεταπτυχιακό επίπεδο, η Σχολή προσφέρει ένα εύρος μεταπτυχιακών ειδικοτήτων που σχετίζονται με τα βασικά πτυχία, καθώς επίσης και καινοτόμα προγράμματα που συνδυάζουν τον τομέα της Υγείας με αυτόν της Διοίκησης.

Στόχος μας είναι να συμβάλουμε στην προώθηση της υγείας και της ευημερίας ατόμων, οικογενειών και της ευρύτερης κοινωνίας. Σπουδάζοντας μαζί μας θα βοηθήσεις και εσύ να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

  • Όλα τα Προγράμματα Σπουδών αναγνωρίζονται από το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ, τον επίσημο φορέα αναγνώρισης ακαδημαϊκών τίτλων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Επιπρόσθετα, το Πανεπιστήμιο Frederick έχει αναγνωριστεί από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) της Ελλάδας ως ομοταγές ίδρυμα προς τα Ελληνικά Α.Ε.Ι.
  • Το Πτυχίο Γενικής Νοσηλευτικής έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και έλαβε αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι απόφοιτοί του εγγράφονται στο Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Κύπρου. Οι απόφοιτοι μπορούν επίσης να εγγραφούν στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος.
  • Οι απόφοιτοι του Προγράμματος Φαρμακευτικής πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει το Συμβούλιο Φαρμακευτικής Κύπρου για να εγγραφούν ως φαρμακοποιοί στον Παγκύπριο Φαρμακευτικό Σύλλογο και να ασκήσουν το επάγγελμα φαρμακοποιού στην Κύπρο και την Ελλάδα.
  • Οι απόφοιτοι του Μεταπτυχιακού στην Κοινοτική Φροντίδα Υγείας με Κατεύθυνση στην Πρόληψη και Φροντίδα Τραυμάτων τυγχάνουν αναγνώρισης από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Τεχνολογίας Τραύματος (EAWT).

#TheJourneyToMySuccess

Get inspired by our students

#TheJourneyToMySuccess

Get inspired by our students

5+1 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΙΣ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK

1. Επιλογές Προγραμμάτων Σπουδών
  • Περισσότερα από 80 προγράμματα σπουδών.
  • Στους τομείς της Μηχανικής, των Τεχνών, της Διοίκησης, της Επικοινωνίας, των Κοινωνικών Επιστημών, των Επιστημών Αγωγής και των Επιστημών Υγείας,
  • Σχεδιασμένα για να αντιμετωπίζουν τις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας.
  • Εφοδιάζουν τους νέους με τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες.
2. Αναγνώριση και κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων
3. Ιστορία και Παράδοση
4. Διδασκαλία που εμπνέει, εργασιακή εμπειρία παράλληλα με τις σπουδές
5. Δίδακτρα, υποτροφίες και Οικονομική στήριξη
6. Ολοκληρωμένη στήριξη, συναρπαστική φοιτητική εμπειρία και επαγγελματική υπεροχή
facebook youtube instagram

©2020 Frederick University. All rights reserved.

facebook youtubeinstagram

©2019 Frederick University. All rights reserved.

facebook youtubeinstagram

©2019 Frederick University. All rights reserved.

Search