Ημέρα Ομίλων και Υπηρεσιών/ Student Services & Clubs Day

Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, του Πανεπιστημίου Frederick, διοργανώνει στη Λευκωσία και τη Λεμεσό, Ημέρα Ομίλων και Υπηρεσιών.

Στη Λεμεσό η Ημέρα Ομίλων και Υπηρεσιών θα γίνει στις 2 Νοεμβρίου, η ώρα 10:20 - 12:00, στην καφετέρια του Πανεπιστημίου, ενώ στη Λευκωσία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 3 Νοεμβρίου, η ώρα 10:20 - 12:00 στο προαύλιο του Πανεπιστημίου.

Οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις διάφορες ακαδημαϊκές και υποστηρικτικές υπηρεσίες, που παρέχει το Πανεπιστήμιο σε όλους τους φοιτητές, καθώς και να ενημερωθούν για τις ευκαιρίες συμμετοχής σε εκπαιδευτικούς, ψυχαγωγικούς και αθλητικούς ομίλους. Εκεί θα βρίσκονται λειτουργοί των Υπηρεσιών για να ενημερώσουν τους φοιτητές και για να απαντήσουν σε τυχόν ερωτήσεις που πιθανόν να έχουν.

The Studies and Student Welfare Service of Frederick University, will host a Student Services and Clubs Day, in Limassol and in Nicosia. In Limassol the event will take place on November the 2nd, between 10:20-12:00, at the Cafeteria, and in Nicosia on November the 3rd, between 10:20-12:00, at the University’s forecourt.   

Students will receive information on the academic and supportive services that the University offers to its students, as well as on opportunities for participation in social, academic and athletic clubs. Representatives from each service/office will be there to provide you with information and answer any questions you may have.

We hope to see you all there!

limassol FU.jpgnicosia FU.jpg