Διαδικτυακή εκδήλωση ενημέρωσης με θέμα: «3D Printing of Moulds»

Το Frederick Research Center σας προσκαλεί σε διαδικτυακή εκδήλωση ενημέρωσης στο πλαίσιο του έργου ΑΜable με θέμα: 3D Printing of Moulds, την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, 9:00-11:00.

Το έργο ΑΜable χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Προγράμματος “Ορίζοντα 2020” και στοχεύει στην παροχή υποστήριξης σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) για την ανάληψη εργασιών στον τομέα της προσθετικής κατασκευαστικής (additive manufacturing).

Η εκδήλωση στοχεύει στην ενημέρωση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για τις δυνατότητες κατασκευής καλουπιών με τεχνολογίες 3D Printing. Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις δυνατότητες και εφαρμογές της προσθετικής κατασκευαστικής για την εκτύπωση τρισδιάστατων προϊόντων και ειδικότερα καλουπιών για κατεργασίες μορφοποίησης.

Για δήλωση συμμετοχής μπορείτε να επισκεφθείτε τον σύνδεσμο https://www.amable.eu/events