ΟΠΑΠ Μαραθώνιος Λεμεσού Virtual Race / OPAP Limassol Marathon GSO , Virtual Edition (21 Νοεμβρίου – 5 Δεκεμβρίου)

English text below

21 Νοεμβρίου μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου 2020

Δήλωσε και εσύ τη συμμετοχή σουστο Virtual 5Km Corporate Race  με την ομάδα τουFrederick University!

Πώς μπορώ να συμμετέχω στον Virtual 5Km Corporate Race  ΟΠΑΠ Μαραθώνιο Λεμεσού ΓΣΟ;

Δηλώνοντας συμμετοχή στον πιο κάτω σύνδεσμο:

https://getyourtickets.eu//add_team_member/virtual?team=7d0ebed59ba76f40427475349428f7b3

Πώς τρέχω στον Virtual ΟΠΑΠ Μαραθώνιο Λεμεσού ΓΣΟ;

 • Θα πρέπει να τρέξετε στον Virtual ΟΠΑΠ Μαραθώνιο Λεμεσού ΓΣΟ μέσα στη χρονική περίοδο της εκδήλωσης (21 Νοεμβρίου μέχρι 5 Δεκεμβρίου).
 • Επιτρέπεται να τρέξετε την απόσταση όσες φορές επιθυμείτε αλλά θα πρέπει να στείλετε το τελικό σας χρόνο μόνο μία φορά. Ο τελικός σας χρόνος θα ελεγχθεί και θα εγκριθεί.
 • Επιτρέπεται να τρέξετε σε οποιοδήποτε ρυθμό, σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο, σε οποιαδήποτε επιφάνεια – όπως επιθυμείτε - .Είναι ένας virtual αγώνας. Το μόνο που χρειαζόμαστε από εσάς είναι μια φωτογραφία (screenshot) της επίδοσης σας, η οποία να αποδεικνύει ότι έχετε τρέξει τη συγκεκριμένη απόσταση.
 • Η διαδικασία επιβεβαίωσης της επίδοσης των συμμετεχόντων αναγνωρίζει τις ακόλουθες εφαρμογές καταγραφής επίδοσης:
 • Garmin
 • Apple
 • Suunto
 • Polar 
 • Strava
 • Map My Run
 • Nike App

Ή οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή με GPS

 • φωτογραφία (screenshot) θα πρέπει να σταλεί στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  και το αποτέλεσμα θα εγκρίνεται ή θα απορρίπτεται σε διάστημα 3 ημερών.

Τι θα παραλάβει η ομάδα μου αν ολοκληρώσουμε με επιτυχία τον Virtual αγώνα;

 1. Επίσημο Μετάλλιο του αγώνα για όλα τα μέλη της ομάδας
 2. Επίσημο Δίπλωμα του αγώνα με τον επίσημο χρόνο της ομάδας
 3. Επίσημο BIB-Number του αγώνα για τους δρομείς της ομάδας
 4. Επίσημο χρόνο τερματισμού της ομάδας 

Για πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στο Αθλητικό Γραφείο στη Λεμεσό:

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tηλ. 357 25735001

Επίσημη Ιστοσελίδα Διοργάνωσης

 

OPAP Limassol Marathon GSO , Virtual Edition

21st of November until the 5th of December 2020.

Run with the Frederick University Team!

How can I enrol in the OPAP Limassol Marathon GSO Virtual Race with the Frederick University team?

You can participate by registering in the following link

https://getyourtickets.eu//add_team_member/virtual?team=7d0ebed59ba76f40427475349428f7b3

 How do I run the OPAP Limassol Marathon GSO Virtual Race?

 • You need to run the OPAP Limassol Marathon GSO Virtual Race within the active time period of the event (21st of November – 5th of December).
 • You are allowed to run the distance as many times as you like but you can only send your result once. That result will be verified and approved.
 • You are allowed to run at any pace, indoors or outdoors, at any terrain – basically as you like -. This is a virtual event. What we need from you is a screenshot of your run, proving that you have run the relevant distance.
 • The validation process recognizes the following tracking applications:
 • Garmin
 • Apple
 •  Suunto
 • Polar
 • Strava
 • Map My Run
 • Nike App

Or any other GPS Tracking Device.

 • The screenshot must be sent to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. and will be accepted or rejected within 3 days. 

What will I receive If I complete the OPAP Limassol Marathon GSO Virtual Run?

 1. Official Race Medal
 2. Official Race Diploma
 3. Official Race BIB-Number
 4. Official Virtual Race Time

For additional information you can contact our Limassol Sports Office

Stella Demetriou

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 357 25735001

Official Event Website