«Εκπαίδευση για αλλαΓΗ», διαδικτυακά βιωματικά εργαστήρια

Το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Frederick και το εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ΜSc στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη και Κοινωνική Αλλαγή πραγματοποιούν εκδήλωση γνωριμίας με παράλληλα βιωματικά εργαστήρια.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2022, στις 18:30-20:00 με δωρεάν συμμετοχή.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς οποιασδήποτε βαθμίδας και άλλους/ες επαγγελματίες με ενδιαφέρον και εμπλοκή σε ζητήματα περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης, όπως εργαζόμενους/ες σε Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε τομείς της Αειφόρου Ανάπτυξης, σε χώρους μη τυπικής εκπαίδευσης (π.χ. Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης), σε τοπικές αρχές και σε φορείς του ιδιωτικού και κυβερνητικού τομέα που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση θεμάτων Αειφόρου Ανάπτυξης.

Τα εργαστήρια θα πραγματοποιήσουν μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του τμήματος Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Frederick.

Πρόγραμμα

6:30-6:45: Σύντομη συζήτηση και παρουσίαση Μεταπτυχιακού προγράμματος στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη και Κοινωνική Αλλαγή

6:45-7:45 Παράλληλα βιωματικά εργαστήρια:

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α: «Πώς θα ήθελα να είχα ένα και δύο και τρία...»: Το εργαστήριο εξετάζει ηθικά διλήμματα που προκύπτουν από το ζήτημα του υπερπληθυσμού και συζητά το κατά πόσον προγράμματα ελέγχου του πληθυσμού και οικογενειακού προγραμματισμού διασφαλίζουν ή περιορίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Το εργαστήρι θα παρουσιάσουν η Δρ Χρυσάνθη Κάτζη και η Δρ Νικολέττα Χριστοδούλου.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Β: «Πράσινες ιστορίες για έναν πολύχρωμο κόσμο»: Διαδραστική συνάντηση με στοιχεία δημιουργικής γραφής και θεάτρου, με άξονα τις θεματικές του σεβασμού στο περιβάλλον και της συμπερίληψης.

Το εργαστήρι θα παρουσιάσουν η Δρ Κατερίνα Καρατάσου και η Δρ Άντρη Κωνσταντίνου.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Γ: «Με κίτρινο και μπλε...»: . Ένα βιωματικό εργαστήριο για τη συμβολή της τέχνης στην προώθηση της οικολογικής και οικουμενικής συνείδησης.

Το εργαστήρι θα παρουσιάσει η Δρ Μαρία Βασιλειάδου.

Δήλωση συμμετοχής και επιλογή εργαστηρίου στον σύνδεσμο https://bit.ly/3Akj96Y