Το έργο υλοποιείται σε συνεργασία με τον Δήμο Λεμεσού

Την εκπόνηση ενός νέου ερευνητικού έργου που θα εντοπίσει και θα αξιολογήσει τους κινδύνους για το θαλάσσιο περιβάλλον της Λεμεσού αλλά και τα οικονομικά οφέλη των δραστηριοτήτων στην παράκτια και θαλάσσια περιοχή του κόλπου της Λεμεσού (από το Ακρωτήρι έως το Βασιλικό), ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Λεμεσού κ. Νίκος Νικολαΐδης σε πρόσφατη τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Frederick.

Ο Δήμαρχος Λεμεσού σε δηλώσεις του ευχαρίστησε το Πανεπιστήμιο Frederick και τους συμμετέχοντες ερευνητές και άλλους εμπλεκόμενους, τονίζοντας τη σημασία αυτής της μελέτης για την ανάπτυξη ενός οδικού χάρτη για μελλοντικά περιβαλλοντικά ερευνητικά έργα για την παράκτια πόλη της Λεμεσού.

Η Carol Bailey, Επικεφαλής Έρευνας στο Τμήμα Ναυτιλίας και Εμπορίου του Πανεπιστημίου Frederick, παρουσίασε τους στόχους, το πεδίο και τη μεθοδολογία της έρευνας με σκοπό τη διασφάλιση ολιστικής αξιολόγησης των δραστηριοτήτων διαφόρων τομέων, με επιστημονικά στοιχεία και γνωμοδότηση εμπειρογνωμόνων. Όπως ανέφερε: «Η ανάλυση και τα ευρήματα θα δώσουν από τη μια απαντήσεις στις περιβαλλοντικές ανησυχίες των πολιτών και από την άλλη στρατηγικές εισηγήσεις σχετικά με τις πρακτικές μετριασμού των κινδύνων, για συνεχή διάλογο με τους πολίτες και τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο του Blue Limassol Forumκαι των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης: Γαλάζια Οικονομία, Βιώσιμο Περιβάλλον και Ευημερία του Πολίτη».

Η επιστημονική μελέτη θα εκπονηθεί από ερευνητική ομάδα αποτελούμενη από Καθηγητές και Ερευνητές του Τμήματος Ναυτιλίας και Εμπορίου και του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Frederick, το Cyprus Marine & Maritime Institute (CMMI) και εμπειρογνώμονες από Πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα από το εξωτερικό. Ο νηογνώμονας DNV-GL, κορυφαίος ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας στη διαχείριση κινδύνων και στη διασφάλιση ποιότητας, θα συμβάλει στην έρευνα με τη διάθεση αξιόπιστων δεδομένων, πληροφοριών και καλών πρακτικών αναφορικά με την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και τη διαφύλαξη ζωής και περιουσίας που συνδέονται με αυτό.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια, η αντικειμενικότητα και η αξιοπιστία των ευρημάτων, η ερευνητική ομάδα θα αντλήσει επιβεβαιωμένα και εμπεριστατωμένα στοιχεία από κυβερνητικές πηγές, τις εμπλεκόμενες αρχές, οργανισμούς και εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε τομείς που σχετίζονται με το θαλάσσιο περιβάλλον. Ήδη αρκετοί δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς όπως το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, το Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών, το Κυπριακό Ίδρυμα για τη Θάλασσα (CYFOS), το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο (CSC), η Αρχή Λιμένων Κύπρου (CPA), η Κυπριακή Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (CYMEPA) και το TOTAL Foundation, επιβεβαίωσαν την αμέριστη υποστήριξή τους και την ενεργό συμμετοχή τους στο ερευνητικό έργο.   

Η Καθηγήτρια Ελένη Χατζηκωνσταντίνου, Κοσμήτορας της Σχολής Νομικής και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Frederick και Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του ερευνητικού έργου, σημείωσε ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα καινοτόμο και φιλόδοξη προσπάθεια που απολαμβάνει της πλήρους υποστήριξης του Πανεπιστημίου Frederick.

Ο Δρ. Άγγελος Μενελάου, Πρόεδρος του Τμήματος Ναυτιλίας και Εμπορίου του Πανεπιστημίου και Υπεύθυνος Έργου, ευχαρίστησε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη για την υποστήριξη και τη δέσμευσή τους στους σκοπούς της μελέτης. Πρόσθεσε: «Πρόκειται για την πρώτη από μια σειρά ερευνητικών πρωτοβουλιών που συνολικά αποσκοπούν στον προσδιορισμό προτεραιοτήτων και δράσεων προς όφελος της πόλης της Λεμεσού και των πολιτών της. Η ευρεία συμμετοχή και η πολυεπιστημονική προσέγγιση εγγυώνται τόσο την αντικειμενικότητα της έρευνας όσο και την εγκυρότητα των ευρημάτων, τα οποία θα δοθούν στη δημοσιότητα με το πέρας του έργου».

 

Launch of the Blue Limassol Forum Safety/Risk Assessment Study
The study is coordinated by Limassol Municipality and Frederick University


Within the framework of the Blue Limassol Forum, the Mayor of Limassol Mr Nicos Nicolaides launched a research study of the environmental risks and economic benefits of sector activities within the coastal and marine area of Limassol Bay (from Akrotiri point to Vasilikos point).

The Mayor thanked Frederick University and participating researchers and stakeholders for their commitment, emphasising the importance of this study and in developing a roadmap for future environmentally focused research projects for the coastal city of Limassol.

Carol Bailey, Head of Research in the Department of Maritime Transport and Commerce at Frederick University, presented the objectives, scope and methodology to ensure a holistic assessment of sector activities, with scientifically researched facts and expert opinion. Bailey said: "Analysis and findings will provide a response to citizens’ environmental concerns and strategic recommendations on risk mitigation practices, for ongoing dialogue with citizens and decision makers in the context of the Blue Limassol Forum and Sustainable Development Goals: Blue Economy, Sustainable Environment & Citizen Wellbeing."

The scientific study will be conducted by a team consisting of Professors and researchers from Frederick University departments of Maritime Transport & Commerce and Architecture, Cyprus Marine & Maritime Institute (CMMI) and experts from international Universities and research institutions. DNV-GL, a global leading independent expert in risk management and quality assurance, will support the study with facts and reliable insights to safeguard life, property and the environment.

To encourage transparency, reliability, neutrality and credibility of findings, the study team will seek factual input from government, authorities, sector organisations, companies and action groups, many of whom have confirmed their support for the study, e.g. the Ministry of Energy, Commerce, Industry and Tourism, The Department of Fisheries & Marine Research, The Cyprus Foundation of the Sea (CYFOS), The Cyprus Shipping Chamber (CSC), The Cyprus Ports Authority (CPA), The Cyprus Marine Environment Protection Association (CYMEPA) and TOTAL Foundation.

Professor Eleni Hadjiconstantinou, Dean of Frederick University School of Business and Law and a member of the Project Steering Committee, noted that this is a challenging and ambitious effort that has the full support of all faculty at Frederick University.

Dr Angelos Menelaou, Head of Frederick University Department of Maritime Transport & Commerce and study Project Manager thanked the various stakeholders for their support and commitment. He added: “This study is the first in an ongoing research agenda intended to identify priorities and actions for the benefit of Limassol and its citizens. The broad participation and blending of multi-disciplinary knowledge will guarantee the neutrality and validity of the scientific findings.”

                               Study in Cyprus 


 

U-multirank     E-xcellence