Ημέρα ενημέρωσης για το νέο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+

Την Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου διοργανώνεται στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία, Ημέρα Ενημέρωσης για νέο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+. Καλούνται όλοι οι φοιτητές (προπτυχιακού, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού επιπέδου) του Πανεπιστημίου, που ενδιαφέρονται, να δηλώσουν συμμετοχή το αργότερο μέχρι την Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου. 

Στόχος της εκδήλωσης είναι η παρουσίαση του προγράμματος Erasmus+ στο ευρύ κοινό και η ενημέρωσή του για τις δυνατότητες χρηματοδότησης που παρέχει το πρόγραμμα αυτό.

Το Πρόγραμμα Erasmus+ είναι το νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα που επιχορηγεί δραστηριότητες συνεργασίας και κινητικότητας στους τομείς της Εκπαίδευσης, της Κατάρτισης, της Νεολαίας και του Αθλητισμού για την περίοδο 2014-2020.