Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

 

Χειμερινό Εξάμηνο/
Fall Semester 2022

Εαρινό Εξάμηνο/
Spring Semester 2023

Εγγραφές υφιστάμενων φοιτητών σε μαθήματα/Course Registration for continuing students

19-23 Σεπτεμβρίου / September

6-10 Φεβρουαρίου/February

Εγγραφές νέων φοιτητών σε μαθήματα/
Course Registration for new students

28-30 Σεπτεμβρίου / September

6-10 Φεβρουαρίου/February

Πρόγραμμα Υποδοχής Νέων Φοιτητών/
New
Students Orientation

28-30 Σεπτεμβρίου / September

10 Φεβρουαρίου/February

Τελευταία Ημερομηνία Κανονικής Eγγραφής/
Last day of regular registration

30 Σεπτεμβρίου/September

10 Φεβρουαρίου/February

Έναρξη Mαθημάτων/
Classes Begin

3 Οκτωβρίου/October

13 Φεβρουαρίου/February

Τελευταία ημερομηνία πρόσθεσης μαθημάτων/αλλαγής προγράμματος σπουδών
Deadline for adding a course
/ Change of PoS

17 Οκτωβρίου/October

28 Φεβρουαρίου/February

Τελευταία ημερομηνία αφαίρεσης μαθημάτων/
Deadline for dropping a course

24 Οκτωβρίου/October

6 Μαρτίου/March

Τελευταία ημερομηνία αποχώρησης από μάθημα/
Deadline for course withdrawal

7 Νοεμβρίου/November

20 Μαρτίου/March

Διακοπές (Χριστούγεννα – Πάσχα)/
Vacation Periods (Xmas & Easter Break)

24 Δεκεμβρίου/December - 8 Ιανουαρίου/January

10-23 Απρίλιου/April

Λήξη μαθημάτων/
Classes End

14 Ιανουαρίου/January

26 Μαΐου/May

Ημέρες Επανάληψης /Revision days

16-18 Ιανουαρίου/January

29-31 Μαΐου/May

Tελικές Εξετάσεις /
Final Exams

19-31 Ιανουαρίου/January

1-14 Ιουνίου/June

Δημόσιες Αργίες/
Public Holidays

1 Οκτωβρίου/October
28 Οκτωβρίου/October
6 Ιανουαρίου-Θεοφάνια/January-Epiphany)

27 Φεβρουαρίου/February
25 Μαρτίου/March
1 Απρίλη/April
1 Μάϊου/May (Εργατική Πρωτομαγιά/Labour Day)
5 Ιουνίου/ June (Αγίου Πνεύματος/Holy Spirit)

Τo Πρόγραμμα Σπουδών Νοσηλευτικής περιλαμβάνει επιπλέον 1 εβδομάδα μαθημάτων κάθε εξάμηνο (συνολικά 14 εβδομάδες ανά εξάμηνο)

*The BSc in Nursing programs includes an additional 1 week of classes each semester (total 14 weeks per semester)

 Εκτύπωση  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο