Δίδακτρα και οικονομική στήριξη

Το Πανεπιστήμιο Frederick, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί ως αποτέλεσμα της πανδημίας του κορωνοϊού, αποφάσισε να συνεχίσει να προσφέρει σημαντικά μειωμένα δίδακτρα και για την ακαδημαϊκή χρονιά 2021-2022.

Το Πανεπιστήμιο Frederick εφαρμόζει από την ίδρυσή του διαφανή και ξεκάθαρη διαδικασία για υπολογισμό των διδάκτρων. Ο υπολογισμός των διδάκτρων γίνεται με βάση τις ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες, ECTS, και ανεξάρτητα των ωρών διδασκαλίας και άλλων παραμέτρων που οδηγούν σε ασάφεια ή σύγχυση ως προς το πραγματικό κόστος φοίτησης. Επιπλέον, δεν χρεώνονται πρόσθετα δίδακτρα για εργαστηριακές ασκήσεις και τα δίδακτρα είναι σαφώς καθορισμένα, ούτως ώστε ο κάθε φοιτητής να γνωρίζει εκ των προτέρων τα ακριβή του δίδακτρα για όλα τα χρόνια της φοίτησής του.

Ο υπολογισμός με βάση τα ECTS είναι η διαχρονική και εκπεφρασμένη θέση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, την οποία με επανειλημμένες εκκλήσεις του ζήτησε από τα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια να εφαρμόζουν.

ΠΤΥΧΙΑ / ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ

Πρόγραμμα Ευρώ / ECTS Ετήσια δίδακτρα πλήρους
φοίτησης (60 ΕCTS)
Πτυχίο Αρχιτεκτονικής 140.00 8400
Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού 140.00 8400
Πτυχίο Γενικής Νοσηλευτικής 135.00 8100
Πτυχίο Γραφικών Τεχνών και Διαφημιστικού Σχεδίου 130.00 7800
Πτυχίο Δημοσιογραφίας 136.00 8160
Πτυχίο Δημοτικής Εκπαίδευσης 130.00 7800
Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων 138.00 8280
Πτυχίο Επιμετρητή Ποσοτήτων 140.00 8220
Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού 140.00 8400
Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας 137.00 8220
Πτυχίο Λογιστικής & Χρηματοοικονομικών 138.00 8280
Πτυχίο Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 140.00 8400
Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού 140.00 8400
Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού Οχημάτων 140.00 8400
Πτυχίο Ναυτιλιακών Σπουδών 142.00 8520
Πτυχίο Νομικής 130.00 7800
Πτυχίο Οπτικο-ακουστικής επικοινωνίας 130.00 7800
Πτυχίο Πληροφορικής 140.00 8400
Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού 140.00 8400
Πτυχίο Προδημοτικής Εκπαίδευσης 130.00 7800
Πτυχίο Σχεδιασμού Εσωτερικών Χώρων 130.00 7800
Πτυχίο Σχεδιασμού Μόδας και Εικόνας 130.00 7800
Πτυχίο Φαρμακευτικής 142.00 8520
Πτυχίο Ψυχολογίας 137.00 8220
Πτυχίο Μάρκετινγκ με Ψηφιακές Τεχνολογίες 138.00 8280
 


ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (Συμβατικά)

Το Πανεπιστήμιο Frederick έχει προβεί σε μειώσεις διδάκτρων μέχρι και 59% των εγκεκριμένων διδάκτρων, για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

Πρόγραμμα Ευρώ / ECTS Δίδακτρα ολόκληρου προγράμματος (105 ECTS)
Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Συμβουλευτική και Επαγγελματική Καθοδήγηση 90.00 9450
Πρόγραμμα Ευρώ / ECTS Δίδακτρα ολόκληρου προγράμματος (90 ECTS)
MBA 100.00 9000
Μάστερ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού 100.00 9000
Μάστερ στα Αειφόρα Ενεργειακά Συστήματα 100.00 9000
Μάστερ στα Ενεργειακά Συστήματα και το Δομημένο Περιβάλλον 100.00 9000
Μάστερ στα Κινητά Συστήματα και Διαδίκτυο 100.00 9000
Μάστερ στα Μέσα Επικοινωνίας και Δημοσιογραφία στην Κοινωνία της Πληροφορίας 100.00 9000
Μάστερ στη Διοίκηση Υπηρεσιών και Μονάδων Υγείας 100.00 9000
Μάστερ στη Δομοστατική Μηχανική 100.00 9000
Μάστερ στη Μηχανική Υδρογονανθράκων και Υπεράκτιων Κατασκευών 100.00 9000
Μάστερ στη Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κατασκευών και Μνημείων  100.00 9000 
Μάστερ στην Αγωγή και Προαγωγή της Υγείας 100.00 9000
Μάστερ στην Διασφάλιση Ποιότητας 100.00 9000
Μάστερ στην Διοίκηση Επιχειρήσεων με Εξειδίκευση στην Δημόσια Διοίκηση και Πολιτική  100.00 9000
Μάστερ στην Ειδική Εκπαίδευση 100.00 9000
Μάστερ στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη 100.00 9000
Μάστερ στην Εκπαίδευση Ενηλίκων 100.00 9000
Μάστερ στην Κλινική Φαρμακευτική 100.00 9000
Μάστερ στην Κοινοτική Φροντίδα Υγείας 100.00 9000
Μάστερ στην Κοινωνική Εργασία και Κοινωνική Διοίκηση 100.00 9000
Μάστερ στις Διεθνείς Σπουδές 100.00 9000
Μάστερ στις Επιστήμες Αγωγής: Δυναμικά Περιβάλλοντα Μάθησης 100.00 9000
Μάστερ στις Επιστήμες της Επικοινωνίας 100.00 9000
Μάστερ στις Εφαρμοσμένες Τέχνες 100.00 9000
Μάστερ στις Καλές Τέχνες 100.00 9000
Μάστερ στις Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη 100.00 9000
Μάστερ στο Engineering Management 100.00 9000
Μάστερ στο Διεθνές Εμπόριο και Ναυτιλιακή Διοίκηση 100.00 9000
Μάστερ στο Ναυτικό Δίκαιο και Ναυτιλιακή Διοίκηση 100.00 9000
Μάστερ στο Σχεδιασμό, Κατασκευαστική Τεχνολογία & Συγκολλήσεις 100.00 9000
Μάστερ στα Κινητά Συστήματα και Διαδίκτυο 100.00 9000

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (Masters)

Πρόγραμμα Ευρώ / ECTS Δίδακτρα ολόκληρου προγράμματος (90 ECTS)
MBA 66.00 5940
MEd στα Αναλυτικά Προγράμματα και τη Διδασκαλία 66.00 5940
Μάστερ στη Διασφάλιση Ποιότητας
κατευθύνσεις: α) Παραγωγή, β) Εκπαίδευση
66.00 5940
Μάστερ στη Διοίκηση Σχολικών Μονάδων 66.00 5940
Μάστερ στη Διοίκηση Υπηρεσιών και Μονάδων Υγείας 66.00 5940
Μάστερ στην Διοίκηση Επιχειρήσεων με Εξειδίκευση στην Δημόσια Διοίκηση και Πολιτική 66.00 5940
Μάστερ στην Ειδίκη Εκπαίδευση 66.00 5940
Μάστερ στην Εκπαίδευση Ενηλίκων  66.00 5940
Μάστερ στις Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη 66.00 5940
Μάστερ στο Διεθνές Εμπόριο και Ναυτιλιακή Διοίκηση 66.00 5940
Μάστερ στο Ναυτικό Δίκαιο και Ναυτιλιακή Διοίκηση 66.00 5940
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα Αειφόρα Ενεργειακά Συστήματα 66.67 6000
 

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Πρόγραμμα Ευρώ / ECTS Ετήσια δίδακτρα πλήρους
φοίτησης (60 ΕCTS)
Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων 105.00 6300
 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (PhDs)

  Ευρώ / ECTS Δίδακτρα ολόκληρου προγράμματος
(180 ECTS) - €
Σχολή Τεχνών, Επικοινωνίας & Πολιτισμικών Σπουδών 67.00 12060
Σχολή Νομικής & Διοίκησης Επιχειρήσεων 67.00 12060
Σχολή Επιστημών Αγωγής & Κοινωνικών Επιστημών 67.00 12060
Πολυτεχνική Σχολή 67.00 12060
Σχολή Επιστημών Υγείας 75.00 13500
     

 

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

Δεδομένης της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα και τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί ως αποτέλεσμα της πανδημίας του κορωνοϊού, το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου αποφάσισε όπως συνεχίσουν να ισχύουν ειδικά μειωμένα δίδακτρα και σχέδια υποτροφιών για συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών για φοιτητές από Ελλάδα. Οι εξ Ελλάδος ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνούν με τα γραφεία του Πανεπιστημίου στην Αθήνα για περισσότερες πληροφορίες.

Δικαιώματα και άλλες χρεώσεις

  Ευρώ
Αίτηση Εισδοχής/ Application Fee (καταβάλλεται μόνο μια φορά) 35
Δικαίωμα Εγγραφής/ Registration Fee (ανά εγγραφή κάθε εξάμηνο) 25
Τέλος Αργοπορημένης Εγγραφής / Late Registration Fee 25
Τέλος Χρήσης Τεχνολογίας (ανά εξάμηνο) 20
Αναλυτική Βαθμολογία (για κάθε επιπρόσθετο αντίγραφο) 5
Αίτηση Αποφοίτησης 55
Δικαίωμα Φοιτητικών Δραστηριοτήτων (ανά εξάμηνο) 20
Δικαίωμα 2ης εξεταστικής 80

 

Χρεώσεις Αίτησης Εγγραφής για Εξ Αποστάσεως Προγράμματα σπουδών

  Ευρώ
Τέλος αίτησης (Χρεώνεται μόνο μια φορά με την αίτηση) 35
Τέλος εγγραφής εξαμήνου (Χρέωση σε κάθε εξάμηνο που φοιτά ο φοιτητής) 100

Υποτροφίες και Οικονομική Βοήθεια

Το Πανεπιστήμιο Frederick παρέχει οικονομική βοήθεια σε φοιτητές του με μορφή υποτροφιών βάσει της επίδοσής τους, της οικονομικής τους κατάστασης και της διάκρισής τους στον αθλητισμό ή άλλους τομείς. Τα σχέδια Υποτροφιών, Οικονομικής Βοήθειας και Βοηθημάτων ισχύουν για όλα τα προγράμματα σπουδών που προσφέρει το Πανεπιστήμιο Frederick.

 Εκτύπωση  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο