Εξ Αποστάσεως Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

 

Χειμερινό Εξάμηνο/
Fall Semester 2021

Εαρινό Εξάμηνο/
Spring Semester 2022

Εβδομάδα 0 -Week 0

27 Σεπτεμβρίου/September

7 Φεβρουαρίου/February

Έναρξη μαθημάτων - Beginning  of classes

4 Οκτωβρίου/October

14 Φεβρουαρίου/February

Τελευταία ημερομηνία πρόσθεσης μαθημάτων / αλλαγής προγράμματος σπουδών-Deadline for adding a course / Change of PoS

18 Οκτωβρίου/October

28 Φεβρουαρίου/February

Τελευταία ημερομηνία αφαίρεσης μαθημάτων-Deadline for dropping a course

25 Οκτωβρίου/October

8 Μαρτίου/March

Τελευταία ημερομηνία αποχώρησης από μάθημα-Deadline for course withdrawal

8 Νοεμβρίου/November

21 Μαρτίου/March

Διακοπές (ΧριστούγενναΠάσχα)-Vacation Periods

24 Δεκεμβρίου/December - 6 Ιανουαρίου/January (Διακοπές Χριστουγέννων) December-January

18 Απρίλιου /April - 1 Μαΐου / May

Λήξη μαθημάτων-End of classes

23 Δεκεμβρίου/December

20 Μαΐου / May

Ημέρες Επανάληψης /Revision days

7-11 Ιανουαρίου/January

23-25 Μαΐου / May

Εξετάσεις-Exams

12-24 Ιανουαρίου/January

26 Μαίου / May – 4 Ιουνίου / June

Δημόσιες Αργίες-
Public Holidays

1 Οκτωβρίου /October
28 Οκτωβρίου /October
6 Ιανουαρίου- Θεοφάνια /January-Epiphany)

7 Μαρτίου / March
25 Μαρτίου /March
1 Απρίλη /April
24 Απριλίου/ Αpril (Πάσχα / Easter)

 

 Εκτύπωση  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο