Προφίλ Προγράμματος Σπουδών

Τίτλος Σπουδών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Κλινική Φαρμακευτική
Επίπεδο Τίτλου Μεταπτυχιακό
Τμήμα ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Τύπος Φοίτησης Μερική ή πλήρης
Γλώσσα Διδασκαλίας Ελληνική


ΣΚΟΠΟΣ

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Τμήματος Φαρμακευτικής στην Κλινική Φαρμακευτική έχει σκοπό να ετοιμάσει ειδικούς επιστήμονες στη φαρμακοθεραπευτική αγωγή ασθενών των ιδρυμάτων φροντίδας υγείας (νοσοκομεία, κέντρα υγείας, κλινικές), ώστε να επιτυγχάνεται ασφαλής και αποτελεσματική αγωγή. Ο κλινικός φαρμακοποιός θα μπορεί να λειτουργεί ως συνεργάτης του κλινικού ιατρού στην επιλογή του βέλτιστου θεραπευτικού μέσου για συγκεκριμένη περίπτωση. Συντελώντας στην ασφαλή και αποτελεσματική φαρμακευτική αγωγή, που αποτελεί κύριο στόχο της νοσηλείας, ο κλινικός φαρμακοποιός θα μπορεί να συμβάλλει σε θέματα

 • επιλογής φαρμάκων
 • καθορισμού δόσεων
 • αλληλεπιδράσεων φαρμάκων
 • ανεπιθύμητων ενεργειών και τοξικότητας τους
 • προσδιορισμού επιπέδου φαρμάκων και μεταβολιτών τους σε βιολογικά υγρά για συσχέτιση με τη δόση και θεραπευτική ή τοξική δράση φαρμάκων.

Άλλος κύριος σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία ειδικών επιστημόνων στην Κλινική Φαρμακευτική, οι οποίοι θα μπορούν να στελεχώσουν άλλους τόπους διακίνησης, χρήσης φαρμάκων, μελέτης φαρμακευτικών προβλημάτων. Παράλληλα, οι κλινικοί φαρμακοποιοί είναι οι πλέον κατάλληλοι επιστήμονες σχετικά με τη χρήση φαρμάκων από ειδικές ομάδες ατόμων όπως υπερήλικες, νεφροπαθείς, εγκύους, θηλάζουσες μητέρες και εξαρτημένα άτομα.

 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Πρόγραμμα στοχεύει να προσφέρει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές εξειδικευμένη εκπαίδευση στην Κλινική Φαρμακευτική. Επίσης το Πρόγραμμα παρέχει εκπαίδευση και εξειδίκευση με στόχο να:

 • Εφοδιάσει με φαρμακοποιούς ειδικούς στην Κλινική Φαρμακευτική τα ιδρύματα φροντίδας υγείας της Κύπρου.
 • Προσφέρει τα απαραίτητα προσόντα σε Κλινικούς Φαρμακοποιούς έτοιμους να εργαστούν στο νοσοκομειακό θάλαμο, σε συνεργασία με τον κλινικό ιατρό για θέματα επιλογής φαρμακευτικής αγωγής, δοσολογικών σχημάτων, αλληλεπιδράσεων, ανεπιθύμητων ενεργειών και τοξικών δράσεων φαρμάκων.
 • Παρέχει ειδικούς επιστήμονες ικανούς να προβούν σε προσδιορισμό και εκτίμηση επιπέδων φαρμάκων ή μεταβολιτών τους σε ούρα, αίμα και άλλα βιολογικά υλικά, με σκοπό την ασφαλή φαρμακευτική αγωγή του ασθενούς και συνεπώς την κοινωνική και οικονομική βοήθεια προς την Πολιτεία.
 • Εφοδιάσει φαρμακευτικούς επιστήμονες με εξειδικευμένες γνώσεις ικανούς να ασχοληθούν επιτυχώς και σε άλλους τομείς με κοινωνικό και οικονομικό όφελος, όπως ως σύμβουλοι υγείας, κυρίως στη χρήση, τοξικότητα και αλληλεπιδράσεις φαρμάκων.
 • Προετοιμάσει ειδικούς επιστήμονες που θα λειτουργούν ως σύμβουλοι σε θέματα φαρμακοθεραπευτικής αγωγής ειδικών ομάδων του πληθυσμού, όπως υπερήλικες, έγκυοι, εξαρτημένοι από αλκοόλη ή άλλες ουσίες.

 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΘΟΥΝ

Με την ολοκλήρωση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος οι φοιτητές αναμένεται να:

 • Αποκτήσουν περαιτέρω γνώσεις και πληροφορίες για φάρμακα και τη χρήση τους.
 • Εφαρμόζουν τις θεωρητικές γνώσεις στην ανάπτυξη ικανοτήτων αξιολόγησης και επιλογής φαρμάκων
 • Σχεδιάζουν και να διαχειρίζονται φαρμακοθεραπευτική αγωγή ασθενών
 • Διαχειρίζονται τη κατάσταση της νόσου
 • Καταστούν ικανοί να προσδιορίζουν φάρμακα ή κύριους μεταβολίτες αυτών σε βιολογικά υγρά
 • Συσχετίζουν τις παραπάνω συγκεντρώσεις στα βιολογικά υγρά με αποτελεσματική θεραπευτική αγωγή ή εμφάνιση τοξικών φαινομένων ή ανεπιθύμητων ενεργειών.
 • Επεξεργάζονται ηλεκτρονικά δεδομένα που αφορούν φαρμακοθεραπεία και ασφαλή χρήση φαρμάκων
 • Αναπτύσσουν προγράμματα αγωγής και εκπαίδευσης

Αναμενόμενο αποτέλεσμα είναι η εξειδίκευση φαρμακευτικών επιστημόνων σε θέματα Κλινικής Φαρμακευτικής τα οποία αφορούν την κοινωνία και την οργανωμένη πολιτεία, για λόγους ανθρωπιστικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς. Αναμένεται ενίσχυση της ευχέρειας της Πολιτείας να εφοδιαστεί με επιστημονικό προσωπικό ειδικώς εκπαιδευμένο ώστε να στελεχώσει τους τόπους φροντίδας υγείας, νοσοκομεία, κλινικές, κέντρα υγείας.

 

 Εκτύπωση  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο