Δομή Προγράμματος

Απαιτήσεις Προγράμματος

Το πρόγραμμα στηρίζεται στο σύστημα συσσώρευσης ευρωπαϊκών πιστωτικών μονάδων ECTS. Στους φοιτητές απονέμεται το Πτυχίο Λογιστικής & Χρηματοοικονομικών με τη συμπλήρωση 240 πιστωτικών μονάδων. Οι μονάδες αυτές κατανείμονται σε υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα. Στους πιο κάτω πίνακες φαίνονται οι διάφορες κατηγορίες μαθημάτων και οι λίστες με τα μαθήματα της κάθε κατηγορίας.

Κατηγορία ΜαθημάτωνECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα174
Επιλεγόμενα Μαθήματα Ειδικότητας 54
Επιλεγόµενα Ελεύθερης Επιλογής12
ΣΥΝΟΛΟ240

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 174 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:
No.ΚωδικόςΌνομαECTSΏρες / εβδ.
1 ABSA101Εισαγωγή στη Λογιστική Ι63
2 ABSA102Εισαγωγή στη Λογιστική ΙI63
3 ABSA203Χρηματοοικονομική Λογιστική Μέσου Επιπέδου Ι63
4 ABSA204Χρηματοοικονομική Λογιστική Μέσου Επιπέδου ΙI63
5 ABSA205Κοστολόγηση και Διοικητική Λογιστική Ι63
6 ABSA206Κοστολόγηση και Διοικητική Λογιστική ΙΙ63
7 ABSA307Προχωρημένα Θέματα Λογιστικές Πρακτικής63
8 ABSA308Προχωρημένη Θεωρία Λογιστικής63
9 ABSA408Θεωρία Και Πρακτική Ελεγκτικής Ι63
10 ABSA411Θεωρία Και Πρακτική Ελεγκτικής ΙΙ63
11 ABSA413Φορολογία Ι63
12 ABSA414Φορολογία ΙΙ63
13 ABSE101Εισαγωγή στη Μικροοικονομική63
14 ABSE102Εισαγωγή στη Μακροοικονομική63
15 ABSL210Δίκαιο των Επιχειρήσεων Ι63
16 AFIN101Χρηματοοικονομική Ι63
17 AFIN102Χρηματοοικονομική ΙΙ63
18 AFIN203Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων63
19 AFIN204Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων ΙΙ63
20 AFIN305Χρηματοοικονομικές Αγορές και Θεσμοί63
21 AFMA101Μαθηματικά I63
22 AFMA102Μαθηματικά II63
23 AFOT101Εισαγωγή στην Οργανωσιακή Θεωρία Ι63
24 AFOT102Εισαγωγή στην Οργανωσιακή Θεωρία ΙΙ63
25 AFPR449Πτυχιακή Εργασία Ι63
26 AFPR450Πτυχιακή Εργασία ΙI63
27 AFRM203Μεθοδολογία της Έρευνας 63
28 AMAT112Στατιστική I63
29 AMAT210Στατιστική II63

Επιλεγόμενα Μαθήματα Ειδικότητας

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 54 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:
No.ΚωδικόςΌνομαECTSΏρες / εβδ.
1 ABSA310Διεθνής Λογιστική63
2 ABSA405Προχωρημένη Διοικητική Λογιστική Ι63
3 ABSA406Προχωρημένη Διοικητική Λογιστική ΙΙ63
4 ABSA409Προηγμένη Ελεγκτική Θεωρία και Πρακτική Ι63
5 ABSA412Προηγμένη Ελεγκτική Θεωρία και Πρακτική ΙΙ63
6 ABSE203Μικροοικονομική Ανάλυση63
7 ABSE204Μακροοικονομική Ανάλυση63
8 ABSL310Δίκαιο των Επιχειρήσεων ΙΙ63
9 ABSO201Διαχείριση Επιχειρήσεων Ι63
10 ABSO202Διαχείριση Επιχειρήσεων ΙΙ63
11 ABSO204Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων63
12 ABSO307Επιχειρηματική Πολιτική και Στρατηγική Διοίκηση63
13 ABSO423Διεθνείς Επιχειρήσεις63
14 AFAI300Πρακτική Εξάσκηση63
15 AFAP30063
16 AFAT420Προηγμένη Φορολογία Ι63
17 AFAT421Προηγμένη Φορολογία ΙΙ63
18 AFBE320Λογιστική & Επιχειρηματική Ηθική63
19 AFCE410Τρέχοντα Οικονομικά Θέματα63
20 AFCP210Πακέτα Εφαρμογών Η/Υ63
21 AFCS101Επιχειρηματική Επικοινωνία 63
22 AFIE320Διεθνής Πολιτική Οικονομία63
23 AFIM101Διαχείριση της Πληροφορίας63
24 AFIN306Ανάλυση Επενδύσεων, Θεωρία και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου63
25 AFIN411Διεθνή Χρηματοοικονομικά63
26 AFME325Χρηματιστηριακά Οικονομικά63
27 AFOR310Επιχειρησιακή Επιστήμη Ι63
28 AFOR320Επιχειρησιακή Επιστήμη ΙΙ63
29 AFPE310Δημόσια Οικονομικά63
30 AFRE410Σύγχρονα Ζητήματα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης63

Επιλεγόµενα Ελεύθερης Επιλογής

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 12 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:
No.ΚωδικόςΌνομαECTSΏρες / εβδ.

 Εκτύπωση  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο