Δομή Προγράμματος

Απαιτήσεις Προγράμματος

Το πρόγραμμα στηρίζεται στο σύστημα συσσώρευσης ευρωπαϊκών πιστωτικών μονάδων ECTS. Στους φοιτητές απονέμεται το Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων με τη συμπλήρωση 240 πιστωτικών μονάδων. Οι μονάδες αυτές κατανείμονται σε υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα. Στους πιο κάτω πίνακες φαίνονται οι διάφορες κατηγορίες μαθημάτων και οι λίστες με τα μαθήματα της κάθε κατηγορίας.

Κατηγορία ΜαθημάτωνECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα174
Επιλεγόμενα Μαθήματα Ειδικότητας54
Επιλεγόµενα Ελεύθερης Επιλογής12
ΣΥΝΟΛΟ240

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 174 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:
No.ΚωδικόςΌνομαECTSΏρες / εβδ.
1 ABCO101Επιχειρησιακή Επικοινωνία Ι63
2 ABRM350Ερευνητικές Μεθόδοι στις Επιχειρήσεις62 + 1
3 ABSA101Εισαγωγή στη Λογιστική Ι63
4 ABSA102Εισαγωγή στη Λογιστική ΙI63
5 ABSE101Εισαγωγή στη Μικροοικονομική63
6 ABSE102Εισαγωγή στη Μακροοικονομική63
7 ABSE203Μικροοικονομική Ανάλυση63
8 ABSE204Μακροοικονομική Ανάλυση63
9 ABSE403Οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης63
10 ABSL210Δίκαιο των Επιχειρήσεων Ι63
11 ABSL310Δίκαιο των Επιχειρήσεων ΙΙ63
12 ABSM101Αρχές Μάρκετινγκ Ι63
13 ABSM203Έρευνα Μάρκετινγκ και Πληροφορικά Συστήματα63
14 ABSM307Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ63
15 ABSM405Μάρκετινγκ Υπηρεσιών 63
16 ABSM408Στρατηγικό Μάρκετινγκ63
17 ABSO103Εισαγωγή στην Οργάνωση Επιχειρήσεων Ι63
18 ABSO104Εισαγωγή στην Οργάνωση Επιχειρήσεων ΙΙ63
19 ABSO204Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων63
20 ABSO307Επιχειρηματική Πολιτική και Στρατηγική Διοίκηση63
21 ABSP449Πτυχιακή Εργασία Ι63
22 ABSP450Πτυχιακή Εργασία ΙΙ63
23 ACSC103Πακέτα Εφαρμογών Πληροφορικης63
24 AFIN101Χρηματοοικονομική Ι63
25 AFIN102Χρηματοοικονομική ΙΙ63
26 AMAT106Μαθηματικός Λογισμός για τις Επιχειρήσεις και Κοινωνικές Επιστήμες63
27 AMAT110Μαθηματικά Επιχειρήσεων63
28 AMAT112Στατιστική I63
29 AMAT210Στατιστική II63

Επιλεγόμενα Μαθήματα Ειδικότητας

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 54 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:
No.ΚωδικόςΌνομαECTSΏρες / εβδ.
1 ABCO102Επιχειρησιακή Επικοινωνία ΙΙ63
2 ABSA203Χρηματοοικονομική Λογιστική Μέσου Επιπέδου Ι63
3 ABSA204Χρηματοοικονομική Λογιστική Μέσου Επιπέδου ΙI63
4 ABSA205Κοστολόγηση και Διοικητική Λογιστική Ι63
5 ABSA206Κοστολόγηση και Διοικητική Λογιστική ΙΙ63
6 ABSA307Προχωρημένα Θέματα Λογιστικές Πρακτικής63
7 ABSA308Προχωρημένη Θεωρία Λογιστικής63
8 ABSA310Διεθνής Λογιστική63
9 ABSA405Προχωρημένη Διοικητική Λογιστική Ι63
10 ABSA406Προχωρημένη Διοικητική Λογιστική ΙΙ63
11 ABSA408Θεωρία Και Πρακτική Ελεγκτικής Ι63
12 ABSA411Θεωρία Και Πρακτική Ελεγκτικής ΙΙ63
13 ABSA413Φορολογία Ι63
14 ABSA414Φορολογία ΙΙ63
15 ABSE280Διεθνής Οικονομική 63
16 ABSE302Χρήμα και Τράπεζες63
17 ABSE304Θεωρία Οικονομικής Ανάπτυξης63
18 ABSE305Οικονομική του Περιβάλλοντος63
19 ABSE402Σύγχρονα Θέματα Οικονομικής63
20 ABSI300Πρακτική Εξάσκηση63
21 ABSI30363
22 ABSM112Αρχές Μάρκετινγκ ΙΙ63
23 ABSM202Συμπεριφορά Καταναλωτή63
24 ABSM204Διοίκηση Πωλήσεων63
25 ABSM306Διεθνές Μάρκετινγκ63
26 ABSM308Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Στρατηγική Διοίκηση Προϊόντος63
27 ABSM410Προχωρημένα Θέματα Μάρκετινγκ63
28 ABSO105Οργάνωση Επιχειρήσεων Ι63
29 ABSO106Οργάνωση Επιχειρήσεων ΙΙ63
30 ABSO111Οργανωσιακή Συμπεριφορά63
31 ABSO304Διοικητική Επιστήμη Ι63
32 ABSO305Διοικητική Επιστήμη Ι63
33 ABSO308Διαχείριση Καινοτομίας63
34 ABSO309Επιχειρηματικότητα και Αποτελεσματική Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου63
35 ABSO418Αρχές και Μεθόδοι Διαχείρισης του Περιβάλλοντος63
36 ABSO423Διεθνείς Επιχειρήσεις63
37 ABSO450Επιχειρησιακή Ηθική63
38 ABSP200Ενδιάμεση Πτυχιακή Εργασία63
39 ACSC105 Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης63
40 AFIN203Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων63
41 AFIN204Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων ΙΙ63
42 AFIN305Χρηματοοικονομικές Αγορές και Θεσμοί63
43 AFIN306Ανάλυση Επενδύσεων, Θεωρία και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου63
44 AFIN411Διεθνή Χρηματοοικονομικά63
45 ARRW101'Eρευνα στις Επιχειρήσεις & Σύνταξη Αναφορών Ι63
46 ARRW102'Eρευνα στις Επιχειρήσεις & Σύνταξη Αναφορών ΙΙ63

Επιλεγόµενα Ελεύθερης Επιλογής

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 12 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:
No.ΚωδικόςΌνομαECTSΏρες / εβδ.

 Εκτύπωση  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο