Δομή Προγράμματος

Απαιτήσεις Προγράμματος

Το πρόγραμμα στηρίζεται στο σύστημα συσσώρευσης ευρωπαϊκών πιστωτικών μονάδων ECTS. Στους φοιτητές απονέμεται το Πτυχίο Σχεδιασμού Εσωτερικών Χώρων με τη συμπλήρωση 240 πιστωτικών μονάδων. Οι μονάδες αυτές κατανείμονται σε υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα. Στους πιο κάτω πίνακες φαίνονται οι διάφορες κατηγορίες μαθημάτων και οι λίστες με τα μαθήματα της κάθε κατηγορίας.

Κατηγορία ΜαθημάτωνECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα204
Επιλεγόμενα Τέχνης και Σχεδιασμόυ24
Επιλεγόµενα Ελεύθερης Επιλογής12
ΣΥΝΟΛΟ240

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 204 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:
No.ΚωδικόςΌνομαECTSΏρες / εβδ.
1 AART101Πρακτική εισαγωγή σε θέματα Τέχνης 153
2 AART102Πρακτική εισαγωγή σε θέματα Τέχνης 253
3 AART103Σχέδιο 153
4 AART104Σχέδιο 253
5 AART109Φωτογραφία 152
6 AART111Ιστορία της Τέχνης / Πολιτισμικές Σπουδές 154
7 AART112Ιστορία της Τέχνης / Πολιτισμικές Σπουδές 254
8 AART117Τεχνολογία Γραφιστικών Τεχνών 152
9 AART118Τεχνολογία Γραφιστικών Τεχνών 252
10 AART215Ιστορία της Τέχνης / Πολιτισμικές Σπουδές 354
11 AART216Ιστορία της Τέχνης / Πολιτισμικές Σπουδές 454
12 ARTC201Ακαδημαϊκός Γραπτός Λόγος και Επικοινωνία53
13 IND111Εσωτερική Διακόσμηση 154
14 IND121Εσωτερική Διακόσμηση 252
15 IND122Σχέδιο 153
16 IND211Εσωτερική Διακόσμηση 354
17 IND212Αρχιτεκτονικό Σχέδιο 253
18 IND213Σχεδιασμός με βοήθεια υπολογιστών 153
19 IND214Σχεδιασμός Φωτισμού 152
20 IND221Εσωτερική Διακόσμηση 454
21 IND222Αρχιτεκτονικό Σχέδιο 353
22 IND223Σχεδιασμός με βοήθεια υπολογιστών 253
23 IND224Σχεδιασμός Φωτισμού 252
24 IND225Εφαρμογές Υλικών52
25 IND311Εσωτερική Διακόσμηση 563
26 IND312Ιστορία της Εσωτερικής Διακόσμησης 163
27 IND313Προηγμένος Σχεδιασμός με βοήθεια υπολογιστών63
28 IND314Νέα Καινοτόμα 63
29 IND321Εσωτερική Διακόσμηση 663
30 IND322Ιστορία Σχεδιασμού Εσωτερικών Χώρων 263
31 IND323Υφάσματα 63
32 IND411Σχεδιασμός Επίπλων και Αντικειμένων 63
33 IND412Εκθεσιακός Σχεδιασμός63
34 IND413Μεθοδολογία Διπλωματικής Εργασίας 62
35 IND421Προηγμένος Σχεδιασμός Επίπλων63
36 IND422Προηγμένες Σχεδιαστικές Εφαρμογές63
37 IND423Διπλωματική Εργασία 120

Επιλεγόμενα Τέχνης και Σχεδιασμόυ

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 24 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:
No.ΚωδικόςΌνομαECTSΏρες / εβδ.
1 AART201Ελεύθερο Σχέδιο 1 (Μελέτη ανθρώπινης φιγούρας)62
2 AART202Ελεύθερο Σχέδιο 263
3 AART204Τεχνικές Εικονογραφίας 163
4 AART205Τεχνικές Εικονογραφίας 263
5 AART208Φωτογραφικός σχεδιασμός 162
6 AART209Φωτογραφικός σχεδιασμός 262
7 AART214Σύγχρονη Τέχνη63
8 AART301Kινούμενο σχέδιο63
9 AART400Πρακτική Άσκηση 63
10 AAVC100Παραγωγή για Βίντεο 163
11 AAVC210Παραγωγή για Βίντεο 260 + 3
12 AFDI301Στυλιστική και Εικόνα63
13 AFDI303Χώρος και Εκθέματα63
14 AFDI306Φωτογραφία Μόδας60 + 3
15 AGDS207Εφαρμοσμένο Σχέδιο 163
16 AGDS208Εφαρμοσμένο Σχέδιο 263
17 AGDS307Προηγμένος Εφαρμοσμένος Σχεδιασμός63

Επιλεγόµενα Ελεύθερης Επιλογής

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 12 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:
No.ΚωδικόςΌνομαECTSΏρες / εβδ.

 Εκτύπωση  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο