Δομή Προγράμματος

Απαιτήσεις Προγράμματος

Το πρόγραμμα στηρίζεται στο σύστημα συσσώρευσης ευρωπαϊκών πιστωτικών μονάδων ECTS. Στους φοιτητές απονέμεται το Πτυχίο Δημοσιογραφίας με τη συμπλήρωση 240 πιστωτικών μονάδων. Οι μονάδες αυτές κατανείμονται σε υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα. Στους πιο κάτω πίνακες φαίνονται οι διάφορες κατηγορίες μαθημάτων και οι λίστες με τα μαθήματα της κάθε κατηγορίας.

Κατηγορία ΜαθημάτωνECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα216
Επιλεγόμενα Μαθήματα Δημοσιογραφίας6
Μαθήματα Ειδικεύσης6
Επιλεγόµενα Ελεύθερης Επιλογής12
ΣΥΝΟΛΟ240

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 216 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:
No.ΚωδικόςΌνομαECTSΏρες / εβδ.
1 AAVP100Τηλεοπτική Παραγωγή I - Κάμερα, Μοντάζ52 + 2
2 AAVP120Ραδιοφωνική Παραγωγή I52 + 2
3 AAVP210 Τηλεοπτική Παραγωγή II - Ρεπορτάζ για Τηλεόραση52 + 2
4 AENG101Αγγλικά Ι53
5 AENG102Αγγλικά ΙΙ53
6 AJER102Διαδικτυακή Δημοσιογραφία: Από τον Τυπογραφικό Λόγο στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 53
7 AJER103Εισαγωγή στη Μαζική Επικοινωνία: ΜME και Κοινωνία 53
8 AJER120Εισαγωγή στη Δημοσιογραφία και το Ρεπορτάζ53
9 AJER134Έντυπη Δημοσιογραφία και Παραγωγή51 + 2
10 AJER204Δημόσια Σφαίρα, ΜΜΕ και Πολιτισμική Ανάλυση53
11 AJER213Τεχνικές Συνέντευξης, Σχολιογραφία, Αρθρογραφία 63
12 AJER220Ραδιοφωνική Παραγωγή ΙΙ 51 + 2
13 AJER231Δημοσιογραφία και Παραγωγή Περιοδικού51 + 3
14 AJER240Ορθοφωνία και Παρουσίαση Ειδήσεων52 + 2
15 AJER245Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις Ι53
16 AJER247Εκπομπές Επικαιρότητας52 + 2
17 AJER248Φωτογραφία και Φωτορεπορτάζ 53
18 AJER254Δίκαιο των ΜΜΕ και Δημοσιογραφική Ηθική53
19 AJER261Κυπριακή Ιστορία – Κυπριακό Πρόβλημα53
20 AJER300Πολιτιστικές Μελέτες: Η Μεταμοντέρνα Κατάσταση63
21 AJER302Σύγχρονη Κυπριακή Λογοτεχνία και Δημόσιος Λόγος53
22 AJER309Συγγραφή Ειδήσεων για Ραδιοτηλεοπτικές Εκπομπές63
23 AJER330Διαδικτυακή Επικοινωνία: Μπλοκγς και Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου62 + 2
24 AJER353Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις της Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες63
25 AJER390Διερευνητική Δημοσιογραφία63
26 AJER403Ερευνητικά Πεδία στις Κοινωνικές Επιστήμες και τη Δημοσιογραφία63
27 AJER404Αναλυτικά Μοντέλα και Βιβλιογραφική Ανασκόπηση63
28 AJER420Παραγωγή Τηλεοπτικών Προγραμμάτων - Σκηνοθεσία 162 + 2
29 AJER430Θεωρίες των ΜΜΕ63
30 AJER435Πολιτική επικοινωνία63
31 AJER450Ιστορία Κυπριακής Δημοσιογραφίας63
32 AJER451Ηθική και Επικοινωνία 63
33 AJER452Φιλοσοφία της Επικοινωνίας53
34 AJER471Πρακτική Εξάσκηση στη Δημοσιογραφία 60 + 2
35 AJER481Θεωρία, Έρευνα και Μέσα Παρουσίασης64
36 APOL105Πολιτική Οικονομία I53
37 APOL111Πολιτική Επιστήμη Ι: Πολιτική Θεωρία53
38 APOL201Πολιτική Επιστήμη ΙΙ: Διεθνής πολιτική53
39 APOL390Παγκόσμια Πολιτική: Κύπρος, ΕΕ και Μέση Ανατολή63
40 ASOC101Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία53

Επιλεγόμενα Μαθήματα Δημοσιογραφίας

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 6 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:
No.ΚωδικόςΌνομαECTSΏρες / εβδ.
1 AANH190Ανθρωπολογικές Έρευνες για την Κυπριακή Κοινωνία63
2 AENG233Αγγλικά για ΜΜΕ63
3 AJER395Ιστορίες Ανθρώπινου Ενδιαφέροντος63
4 AJER405Παραγωγή Ταινιών Μικρού Μήκους 61 + 3
5 AJER413Τεχνολογικές Εφαρμογές για τα ΜΜΕ61 + 2
6 AJER418Φωτογραφία και Αισθητική 63
7 AJER425Παραγωγή Τηλεοπτικών Προγραμμάτων - Σκηνοθεσία II62 + 1
8 AJER492Μεταμορφώσεις της Ευρωπαϊκής Σκέψης 63
9 AJER493Οπτική Κουλτούρα και Πολιτική63
10 APHI101Εισαγωγή στη Φιλοσοφία63
11 APHI201Σύγχρονοι Φιλοσοφικοί Ορίζοντες63
12 APOL205Παγκόσμια Πολιτικά Προβλήματα63
13 APOL405Γεωστρατηγικά Θέματα Ανατολικής Μεσόγειου63
14 APSY101Εισαγωγή στην Ψυχολογία63
15 ASOC401Σύγχρονα Κοινωνιολογικά Θέματα63

Μαθήματα Ειδικεύσης

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 6 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:
No.ΚωδικόςΌνομαECTSΏρες / εβδ.
1 ACOM300Ιστορία της Διαφήμισης στην Κύπρο63
2 ACOM350Οπτική Επικοινωνία63
3 ACOM400Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις ΙΙ63
4 ACOM450Εκστρατείες Δημοσίων Σχέσεων63
5 AJER397Αθλητικογραφία63
6 AJER410Κοινωνιολογία του Αθλητισμού και Αθηλητικογραφία στην Κύπρο63

Επιλεγόµενα Ελεύθερης Επιλογής

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 12 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:
No.ΚωδικόςΌνομαECTSΏρες / εβδ.

 Εκτύπωση