Κυπριακό Δίκαιο

Απαιτήσεις Προγράμματος

Κατηγορία ΜαθημάτωνECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα168
Επιλεγόμενα Νομικής48
Μαθήματα Γενικής Επιλογής12
Επιλεγόµενα Ελεύθερης Επιλογής12
ΣΥΝΟΛΟ240

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 168 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:
No.ΚωδικόςΌνομαECTSΏρες / εβδ.
1 LAW101Εισαγωγή στη Νομική Επιστήμη και στο Κυπριακό Νομικό Σύστημα63
2 LAW102Συνταγματικό Δίκαιο (Σύνταγμα Κυπριακής Δημοκρατίας)63
3 LAW103Δίκαιο των Συμβάσεων I63
4 LAW104Ασκείν τη Δικηγορία63
5 LAW105Δίκαιο των Συμβάσεων ΙΙ63
6 LAW106Θεμελιώδη Δικαιώματα και Ελευθερίες63
7 LAW107Αγγλική Νομική Ορολογία 63
8 LAW117Μεθοδολογία Έρευνας 63
9 LAW201Οικογενειακό Δίκαιο63
10 LAW202Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ι63
11 LAW203Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο63
12 LAW204Δίκαιο Ακίνητης Ιδιοκτησίας63
13 LAW205Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΙΙ63
14 LAW206Ποινικό Δίκαιο Ι63
15 LAW207Αδικοπραξίες Ι63
16 LAW222Διεθνείς Οργανισμοί63
17 LAW301Κληρονομικό Δίκαιο63
18 LAW302Πολιτική Δικονομία 63
19 LAW303Ποινικό Δίκαιο ΙΙ63
20 LAW306Δίκαιο των Εταιρειών 63
21 LAW307Διοικητικό Δίκαιο63
22 LAW308Δίκαιο της Επιείκειας και Καταπιστεύματα63
23 LAW401Ποινική Δικονομία 63
24 LAW402Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο63
25 LAW403Φιλοσοφία του Δικαίου63
26 LAW405Εμπορικό και Πτωχευτικό Δίκαιο63
27 LAW407Δίκαιο της Απόδειξης63
28 LAW427Ναυτικό Δίκαιο63

Επιλεγόμενα Νομικής

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 48 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:
No.ΚωδικόςΌνομαECTSΏρες / εβδ.
1 LAW108Αγγλική Νομική Ορολογία ΙΙ63
2 LAW111Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου63
3 LAW112Συνταγματικό Δίκαιο63
4 LAW113Εισαγωγή στην Επιστήμη του Δικαίου63
5 LAW214Γενικό Ενοχικό Δίκαιο63
6 LAW224Διεθνής Προστασία Ανθρώπινων Δικαιωμάτων63
7 LAW225Κοινωνιολογία του Δικαίου63
8 LAW226Εγκληματολογία63
9 LAW227Δίκαιο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 63
10 LAW322Δίκαιο Οικονομικής Εγκληματικότητας63
11 LAW323Ευρωπαϊκό Δίκαιο Ανταγωνισμού63
12 LAW327Ανακριτική63
13 LAW341Εργατικό Δίκαιο 63
14 LAW342Δίκαιο Διανοητικής Ιδιοκτησίας63
15 LAW343Δίκαιο της Πληροφορικής63
16 LAW349Πολιτική Οικονομία και Δίκαιο 63
17 LAW404Διπλωματική Εργασία I63
18 LAW408Διπλωματική Εργασία II63
19 LAW421Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Δίκαιο63
20 LAW431Συγκριτικό Δίκαιο 63
21 LAW451Τραπεζικό Δίκαιο 63
22 LAW452Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών 63
23 LAW453Εξωδικαστική Επίλυση Διαφορών 63
24 LAW454Δίκαιο των Μεταφορών 63
25 LAW455Τοποθέτηση φοιτητών / Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας63

Μαθήματα Γενικής Επιλογής

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 12 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:
No.ΚωδικόςΌνομαECTSΏρες / εβδ.
1 LAW162Ιστορία Πολιτικών Ιδεών63
2 LAW163Διπλωματική Ιστορία63
3 LAW164Δημόσια Διοίκηση και Επιστήμη63

Επιλεγόµενα Ελεύθερης Επιλογής

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 12 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:
No.ΚωδικόςΌνομαECTSΏρες / εβδ.

 

 Εκτύπωση  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο