Ελληνικό Δίκαιο

Απαιτήσεις Προγράμματος

Κατηγορία ΜαθημάτωνECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα168
Επιλεγόμενα Νομικής48
Μαθήματα Γενικής Επιλογής12
Επιλεγόµενα Ελεύθερης Επιλογής12
ΣΥΝΟΛΟ240

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 168 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:
No.ΚωδικόςΌνομαECTSΏρες / εβδ.
1 LAW101Κυπριακό Νομικό Σύστημα63
2 LAW107Αγγλική Νομική Ορολογία 63
3 LAW111Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου63
4 LAW112Συνταγματικό Δίκαιο63
5 LAW113Εισαγωγή στην Επιστήμη του Δικαίου63
6 LAW114Οικογενειακό Δίκαιο63
7 LAW115Γενικό Ποινικό Δίκαιο63
8 LAW116Ανθρώπινα Δικαιώματα63
9 LAW117Μεθοδολογία Έρευνας 63
10 LAW202Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ι63
11 LAW203Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο63
12 LAW205Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΙΙ63
13 LAW211Εμπράγματο Δίκαιο63
14 LAW212Ειδικό Ποινικό Δίκαιο63
15 LAW213Διοικητικό Δίκαιο63
16 LAW214Γενικό Ενοχικό Δίκαιο63
17 LAW311Εμπορικό Δίκαιο & Βιομηχανική Ιδιοκτησία63
18 LAW312Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο63
19 LAW313Ποινική Δικονομία63
20 LAW314Διοικητική Δικονομία63
21 LAW315Κληρονομικό Δίκαιο63
22 LAW316Δίκαιο των Εταιρειών63
23 LAW317Πολιτική Δικονομία63
24 LAW402Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο63
25 LAW403Φιλοσοφία του Δικαίου63
26 LAW411Εφαρμογές Αστικού Δικαίου / Πολιτικής Δικονομίας63
27 LAW412Εφαρμογές Ποινικού Δικαίου / Ποινικής Δικονομίας63
28 LAW427Ναυτικό Δίκαιο63

Επιλεγόμενα Νομικής

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 48 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:
No.ΚωδικόςΌνομαECTSΏρες / εβδ.
1 LAW108Αγγλική Νομική Ορολογία ΙΙ63
2 LAW222Διεθνείς Οργανισμοί63
3 LAW224Διεθνής Προστασία Ανθρώπινων Δικαιωμάτων63
4 LAW225Κοινωνιολογία του Δικαίου63
5 LAW226Εγκληματολογία63
6 LAW227Δίκαιο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 63
7 LAW322Δίκαιο Οικονομικής Εγκληματικότητας63
8 LAW323Ευρωπαϊκό Δίκαιο Ανταγωνισμού63
9 LAW325Δίκαιο των Δημόσιων Συμβάσεων63
10 LAW327Ανακριτική63
11 LAW341Εργατικό Δίκαιο 63
12 LAW342Δίκαιο Διανοητικής Ιδιοκτησίας63
13 LAW343Δίκαιο της Πληροφορικής63
14 LAW404Διπλωματική Εργασία I63
15 LAW408Διπλωματική Εργασία II63
16 LAW421Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Δίκαιο63
17 LAW422Ειδικό Διοικητικό Δίκαιο63
18 LAW424Φορολογικό Δίκαιο63
19 LAW431Συγκριτικό Δίκαιο 63
20 LAW453Εξωδικαστική Επίλυση Διαφορών 63
21 LAW455Τοποθέτηση φοιτητών / Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας63

Μαθήματα Γενικής Επιλογής

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 12 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:
No.ΚωδικόςΌνομαECTSΏρες / εβδ.
1 LAW162Ιστορία Πολιτικών Ιδεών63
2 LAW163Διπλωματική Ιστορία63
3 LAW164Δημόσια Διοίκηση και Επιστήμη63

Επιλεγόµενα Ελεύθερης Επιλογής

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 12 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:
No.ΚωδικόςΌνομαECTSΏρες / εβδ.

 

 Εκτύπωση  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο