Δομή Προγράμματος

Απαιτήσεις Προγράμματος

Το πρόγραμμα στηρίζεται στο σύστημα συσσώρευσης ευρωπαϊκών πιστωτικών μονάδων ECTS. Στους φοιτητές απονέμεται το Πτυχίο Προδημοτικής Εκπαίδευσης με τη συμπλήρωση 240 πιστωτικών μονάδων. Οι μονάδες αυτές κατανείμονται σε υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα. Στους πιο κάτω πίνακες φαίνονται οι διάφορες κατηγορίες μαθημάτων και οι λίστες με τα μαθήματα της κάθε κατηγορίας.

Κατηγορία ΜαθημάτωνECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα208
Επιλεγόμενα Γενικής Εκπαίδευσης12
Eπιλεγόµενα Γενικού Περιεχοµένου10
Επιλεγόµενα Ελεύθερης Επιλογής10
ΣΥΝΟΛΟ240

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 208 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:
No.ΚωδικόςΌνομαECTSΏρες / εβδ.
1 ECART100Τέχνη Ι – Η Τέχνη στο Νηπιαγωγείο53
2 ECART200Τέχνη ΙΙ – Η Διδακτική της Τέχνης στο Νηπιαγωγείο53
3 ECCOM101Εισαγωγή στην Πληροφορική52
4 ECCUR300Μεθοδολογία διδασκαλίας και οργάνωση περιβάλλοντος στο Νηπιαγωγείο63
5 ECDIS200Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας και Στατιστική Ανάλυση53
6 ECDRA200∆ηµιουργικό ∆ράµα52
7 ECDRA202Κουκλοθέατρο53
8 ECEDE300Εκπαιδευτική Αξιολόγηση στο Νηπιαγωγείο63
9 ECENG100Aγγλικά Ι52
10 ECENG103Αγγλικά ΙΙ52
11 ECENV400Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη στο νηπιαγωγείο63
12 ECGRK201Η ∆ιδασκαλία της Ελληνικής ως ∆εύτερης Γλώσσας στο Νηπιαγωγείο52
13 ECGRK300Νεοελληνική Γλώσσα63
14 ECHED100Αγωγή και Υγεία του Παιδιού Προσχολικής Ηλικίας53
15 ECHED301Το Υγειαγωγό Σχολείο63
16 ECINE400∆ιαπολιτισµική Αγωγή63
17 ECLAD300Η γλώσσα του παιδιού και οι διαταραχές της63
18 ECLAN300Γλωσσική Αγωγή στο Νηπιαγωγείο63
19 ECLIT100Νεοελληνική Λογοτεχνία52
20 ECLPD300Μάθηση, Παιγνίδι και Ανάπτυξη63
21 ECMAT300Βασικές Έννοιες Μαθηµατικών και η ∆ιδακτική τους στο Νηπιαγωγείο63
22 ECMED401Μουσειακή Αγωγή στο Νηπιαγωγείο63
23 ECMUS100Μουσική και η ∆ιδακτική της στο Νηπιαγωγείο53
24 ECPED100Φυσική Αγωγή Ι – Εισαγωγή στη Φυσική Αγωγή στο Νηπιαγωγείο53
25 ECPED200Φυσική Αγωγή ΙΙ – Η Φυσική Αγωγή και η ∆ιδακτική της στο Νηπιαγωγείο53
26 ECPPP100Προσχολική Παιδαγωγική53
27 ECPSY101Εξελικτική Ψυχολογία – Πρώτα Έξι Χρόνια53
28 ECPSY401Ψυχολογία της Μάθησης63
29 ECSCI401Η ∆ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών στο Νηπιαγωγείο63
30 ECSED200Εισαγωγή στην Ειδική Εκπαίδευση52
31 ECSED401Πρώιµη Παρέµβαση σε Αναπτυξιακά Προβλήµατα στην Προσχολική Εκπαίδευση63
32 ECSEP101Σχολική Εµπειρία I στο Νηπιαγωγείο52
33 ECSEP201Σχολική Εµπειρία II στο Νηπιαγωγείο53
34 ECSEP301Σχολική Εµπειρία III στο Νηπιαγωγείο 63
35 ECSEP401Σχολική Εµπειρία IV στο Νηπιαγωγείο126
36 ECTEC201Εκπαιδευτική Τεχνολογία στην Προσχολική Εκπαίδευση53
37 ECTLC301Η Παιδική Λογοτεχνία και η ∆ιδακτική της στο Νηπιαγωγείο63

Επιλεγόμενα Γενικής Εκπαίδευσης

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 12 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:
No.ΚωδικόςΌνομαECTSΏρες / εβδ.
1 ECART400Παιδική Τέχνη και Εικονογράφηση63
2 ECCUR402Θεωρία και Πράξη της Ανάπτυξης Προγραµµάτων στο Νηπιαγωγείο63
3 ECDIS001Πτυχιακή Εργασία Ι63
4 ECDIS002Πτυχιακή Εργασία ΙΙ63
5 ECDRA400Αφήγηση και Θεατρικές Τεχνικές63
6 ECEDD400Εκπαιδευτική ∆ιοίκηση / ∆ιαχείριση στο Νηπιαγωγείο63
7 ECGFA125Πρώτες Βοήθειες για Νηπιαγωγούς63
8 ECGTE100Η διδασκαλία των Αγγλικών στην Προδηµοτική Εκπαίδευση63
9 ECMAT400Ειδικά Θέµατα Μαθηµατικής Παιδείας στο Νηπιαγωγείο63
10 ECMOV400Κίνηση στο Νηπιαγωγείο63
11 ECPCO400Συµβουλευτική Γονέων Παιδιών Προσχολικής Εκπαίδευσης63
12 ECREG400Θρησκευτική Αγωγή στο Νηπιαγωγείο63
13 ECSOC401Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης63
14 ECTEC401Χρήση Οπτικοακουστικής Τεχνολογίας στην Προσχολική Εκπαίδευση63

Eπιλεγόµενα Γενικού Περιεχοµένου

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 10 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:
No.ΚωδικόςΌνομαECTSΏρες / εβδ.
1 ECCAN400Ανάλυση Συνοµιλιακής ∆ιεπίδρασης52
2 ECENV300Ζητήµατα Αειφόρου Ανάπτυξης52
3 ECGED115Φύλο και Υγεία52
4 ECGED117Το Θέατρο για ανήλικους Θεατές (έργα και παραστάσεις)52
5 ECGED123Η Τέχνη ως Μέσο Θεραπείας σε Ευάλωτες Οµάδες52
6 ECGED128Εικαστική Έκφραση ως Μέσο Επικοινωνίας52
7 ECGED400∆ια Βίου Φυσική ∆ραστηριότητα52
8 ECHED402Θέµατα Υγείας52

Επιλεγόµενα Ελεύθερης Επιλογής

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 10 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:
No.ΚωδικόςΌνομαECTSΏρες / εβδ.

 Εκτύπωση  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο